Bookmark and Share
 


FORSØGSPERSONER SØGES TIL TRÆNINGSFORSØG MED HØJINTENS UDHOLDENHEDSTRÆNING

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 19 og 26.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

FORSØGSPERSONER SØGES TIL TRÆNINGSFORSØG MED HØJINTENS UDHOLDENHEDSTRÆNING

 

Raske forsøgspersoner søges til træningsforsøg med højintens udholdenhedstræning. Du skal være mand, ikke-ryger, 18-40 år, BMI på 19-26 kg/m2 og uden kroniske sygdomme.

 

Formålet med studiet er at undersøge effekten af højintens intervaltræning og antioxidant forsvarssystemet på parametre relateret til muskelfunktionen og præstationsevnen. Dette undersøges ved at måle præstationsevnen og musklens funktionsevnen under infusion af saltvand eller antioxidant før og efter en periode med intervaltræning. Forsøget strækker sig over ca. 8 uger og består af 2 screeninger, 4 forsøgsdage og 6 ugers intervaltræning (3 gange/uge).

Screening 1 (ca. 30 min): Du møder ind og bliver informeret om forsøget og målingerne der tages. Herefter bliver dit maksimale iltoptag målt under en cykeltest.

Screening 2 (ca. 30 min): Du møder ind og tilvænnes maksimalt et-bens sparkearbejde på begge ben.

Forsøgsdag 1 og 3 (ca. 45 min): Du møder og får din kropssammensætning målt (muskel- og fedtmasse) i en DXA-scanner. Derudover måles dit maksimale iltoptag under en cykeltest.

Forsøgsdag 2 og 4 (3-4 timer): Du møder ind fastende og får et standardiseret måltid. Herefter placeres femorale arterie- og venekatetre i begge ben. Efterfølgende laver du et-bens sparkearbejde ved lav, moderat og høj intensitet til udmattelse. Samme et-bens sparkearbejde udføres herefter af det andet ben under infusion af en antioxidant.  Der tages en muskelbiopsi før og efter et-bens sparkearbejdet i begge ben.

Mellem forsøgsdag 2 og 3 påbegyndes 6 ugers cykel intervaltræning med 3 ugentlige træninger på ca. 30 min pr træning. Træningen foregår i Universitetsparken ved August Krogh Bygningen.

 

Der gives et honorar på 3000 kr. for gennemførsel af forsøget (Skattepligtig B-indkomst).

 

Som forsøgspersonen vil du få tildelt dine egne resultater og målinger, som bl.a. inkluderer kropskomposition, præstationsevne, muskelfunktion og nyttevirkning samt maksimal iltoptagelse.

Hvis dette fanger din interesse eller yderligere information ønskes kontakt:

Mathias Maker

Stud.scient i humanfysiologi

August Krogh Bygningen                          

E-mail: performance@nexs.ku.dk                                 

Tlf.: +45 30 20 47 93                                                      

Forsøget er godkendt af etisk komite.

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17004045
 


Anders K. Lemminger
Institut for Idræt og Ernæring
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Tlf: 22939424
jbw266@alumni.ku.dk