Bookmark and Share
 


Raske mænd mellem 20 og 40 år søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mand.
 • Er rask.
 • Er mellem 20 og 40 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 18.5 og 24.9.
 • Er ikke-ryger.
 • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Raske mænd mellem 20 og 40 år søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Du kan muligvis deltage i forsøget, hvis du

 • Er mand mellem 20 og 40 år.
 • Er kaukasier.
 • Er rask.
 • Har et BMI på mellem 18,5 og 24,9 kg/m2.

Du kan ikke deltage, hvis du:

 • Er ryger.
 • Indtager over 14 genstande alkohol ugentligt eller misbruger narkotika.
 • Bruger receptpligtig medicin.
 • Har været i langvarig steroidbehandling inden for det seneste år.
 • Har haft en vægtændring på over 3 kg inden for de seneste 3 måneder.
 • Har fået foretaget overvægtskirurgi eller tarmoperation. 

Forsøget formål

GLP-2 og GIP er begge naturligt forekommende hormoner, som udskilles til blodcirkulationen efter fødeindtag.  Hormonerne hæmmer den naturlige nedbrydning af knoglevæv hos mennesker. Mekanismen bag er dog endnu ukendt.

Varighed

Forsøget omfatter 4 forsøgsdage for hver forsøgsperson med mindst 1 uges mellemrum. Hver forsøgsdag har en varighed på ca. 5 timer.

Sted

Hvidovre Hospital.

Bivirkninger og ubehag

Der forventes ingen bivirkninger til de indgivne stoffer (saltvand, GIP, GLP-2). Der kan evt. opleves let ubehag ved indstikssteder, og der er risiko for dannelse af et blåt mærke, og en minimal risiko for infektion og allergisk reaktion.

Vederlag

Vederlag i form af ulempegodtgøreles på 3.000 DKK efter gennemførsel af alle 4 forsøgsdage.  Vælger en deltager at stoppe forsøget før tid, honoreres deltageren 700 DKK pr. gennemført forsøgsdag. Ulempegodtgørelsen er skattepligtig.

Er du interesseret i at deltage, så vil vi meget gerne høre fra dig.

 

Kontakt

Kirsa Skov-Jeppesen, Phd studerende.

kirsa@sund.ku.dk 

 

Forsøgsansvarlige er Sten Madsbad, Professor og overlæge, Hvidovre Hospital og Mette Marie Rosenkilde, Professor, Københavns Universitet. Forsøget er godkendt af etisk komité med journalnummer: 59344 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:59344
 


Kirsa Skov
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Tlf: 26818619
Kirsa@sund.ku.dk