Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg om astma og KOL

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Er ikke-ryger.

Raske forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg om astma og KOL

 

Forsøget sigter mod at forbedre behandlingen af astma og KOL ved at identificere sygdomsmarkører i en bred patientgruppe med lungesygdomme og sammenligne med raske.

Din deltagelse indebærer i alt to besøgsdage på en højtspecialiseret forskningsafdeling:

·        En dag med informationssamtale og screeningsbesøg (ca. 1,5 times varighed), inklusiv:

o   Undersøgelse ved læge samt gennemgang af din sygehistorie

o   Lungeundersøgelser (herunder lungefunktion)

o   Lungeprovokationstest

o   Allergi-test (priktest)

o   Hosteprøve fra dine lunger samt podning fra næsen

o   EKG (elektrokardiogram)

o   Blodprøver

 

·        En undersøgelsesdag (ca. 3 timers varighed), inklusiv:

o   En kikkertundersøgelse af lungerne med vævsprøvetagning

o   Blodprøve

o   Urin-, blod-, og spytprøver

o   Evt.  afføringsprøve

Der ydes kompensation til forsøgsdeltagere ved gennemførsel af forsøget i form af et vederlag på i alt 1000 kr., hvoraf 500 kr. udbetales efter gennemførsel af besøg 1 og 500 kr. udbetales efter gennemførsel af besøg 2.

 

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:

·        Er over 18 år gammel

·        Ikke lider af nogen betydende sygdom

Du kan IKKE deltage i dette forsøg hvis du:

·        Er gravid

·        Har astma

·        Har KOL

·        Har kronisk bihulebetændelse, allergisk høfeber eller polypper i næsen.


Forsøget er anmeldt til videnskabsetisk komite (Projekt-nr.: H-16047428).
Yderligere information kan fås ved henvendelse på ditte.kjaersgaard.klein@regionh.dk

 

Med venlig hilsen,

Vibeke Backer

Overlæge ved Bispebjerg Hospital

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16047428
 


Ditte Klein
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 Copenhagen
Tlf: 30914742
ditte.kjaersgaard.klein@regionh.dk