Bookmark and Share
 


Raske normal- og overvægtige mænd i eller nær Odense søges til videnskabeligt træningsprojekt om overvægt og type 2 diabetes.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 40 og 65 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 20 og 35.
  • Dyrker max 2 timers motion ugentlig


Deltagere søges til videnskabeligt træningsprojekt om overvægt

og type 2 diabetes


 


Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, påbegynder i januar 2018 et videnskabeligt forskningsprojekt omkring overvægt og type 2 diabetes. Undersøgelsens formål er at undersøge effekten af insulin og fysisk aktivitet ved overvægt og type 2 diabetikere og herved påvise forstyrrelser som på sigt kan anvendes til udvikling nye lægemidler til forebyggelse og behandling af insulinresistens (nedsat insulinfølsomhed for insulin), og dermed type 2 diabetes og mindske risiko for hjertekarsygdom.Vi søger derfor både raske normalvægtige og overvægtige personer samt overvægtige personer med type 2 diabetes, som:


1)      er mellem 40 og 65 år


2)      kan afse 5 dage til undersøgelser af sukkerstofskiftet, effekt af insulin og fysisk aktivitet på Endokrinologisk afdeling. M/Syddansk Universitet


3)      kan afse én time 3 gange ugentligt i 8 uger til superviseret træning på Syddansk Universitet


4)      normalvægtige, raske personer skal have et BMI på 20-25 (vægt i kg divideret med højde x højde i meter).


5)      overvægtige raske personer og personer med type 2 diabetes skal have et BMI på mellem 28-35.


6)      alle skal være i stand til at cykle (kondicykel) og ro (romaskine) i samlet 60 min i moderat tempo.  Hos raske deltagere må der ikke være diabetes i den nærmeste familie; d.v.s. hos forældre, søskende eller børn.


Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, og der vil blive ydet ulempegodtgørelse.For yderligere oplysninger kontakt venligst:

            Læge Maria H. Petersen                                                                    

            Diabetesforskningscentret, Endokrinologisk afd. M

            Kløvervænget 6, 5.sal

            5000 Odense C

            Tlf.: 51 42 73 31, hverdage ml. kl. 9-20

            E-mail: maria.petersen@rsyd.dk 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SD-:S-20170142
 


Maria Petersen
Endokrinologisk afd. M, OUH
Kløvervænget 6, 5. sal
5000 Odense C.
Tlf: 51427331
maria.petersen@rsyd.dk