Bookmark and Share
 


Mandelige og kvindelige forsøgspersoner søges til forsøg med bloddoping

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 39 år gammel.
  • Dyrker mellem 1 og 30 timers motion ugentligt.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Du skal have et konditionstal over 55 ml O2/kg/min (for mænd), og over 50 ml O2/kg/min (for kvinder) for at du kan deltage.
Forsøgspersoner: Du skal være mellem 18 og 39 år og trænet udholdenhedsatlet. Desuden skal du være sund og rask samt ikke-ryger. Du vil få bestemt dit konditionstal, som skal være over 55 ml/kg/min (for mænd), og over 50 ml/kg/min (for kvinder) for at du kan deltage. Du må ikke have doneret blod i 3 måneder, eller have opholdt dig i højt beliggende områder (>1.000m over havet) i 2 måneder, før forsøgsstart.

Formål: Vi vil undersøge muligheden for at udvide udvalget af de biomarkører, som Atletens Biologiske Pas (ABP) kan anvendte til at spore brugen af bloddoping samt undersøge, hvilken betydning evt. forskelle mellem køn kan have på kendte og nye biomarkører.

Tidsplan: Du skal komme til en screeningsdag, hvor vi måler din blodprocent og dit jernniveau via en blodprøve samt måler dit blodtryk. Desuden skal vi teste din kondition vha. en cykeltest. Efter lodtrækning vil du herefter blive en del af kontrolgruppen (ingen behandling) eller interventionsgruppen (bloddoping).
Igennem 8 uger vil vi opsamle blod- og urinprøver én gang ugentligt for at undersøge den normale variation. Efter de 8 uger tapper vi en pose blod (450 ml). Herefter følger en periode på 4 uger, hvor du skal tage jerntabletter for at sikre gendannelse af det tappede blod. I disse 4 uger vil vi desuden opsamle en række blod- og urinprøver. Efter de 4 uger vil du få en del af det tappede blod tilbage, og vi vil igen opsamle en række blod- og urinprøver. Er du i kontrolgruppen, skal du have taget blodprøver på samme tidspunkt som i interventionsgruppen. Du kan læse mere om studiet ved at kontakte undertegnede. Forsøget kører hele 2019. Har du cykelerfaring fra spinning, mountainbike eller landevej, vil vi gerne inkludere nogle præstationstest ligeså. Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2. sal, 2100 København Ø.

                                                    Honorar gives (1.500 kr.)

Har du lyst til at deltage, kontakt da venligst undertegnede.

Ansvarlig forsøgsleder:
Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg, cand.scient., Ph.D.,

Andreas Breenfeldt Andersen
Ph.D studerende, cand. scient.


                                        Kontakt: bloddoping2017@nexs.ku.dk
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-SJ-:H-17024876
 


Andreas Breenfeldt
Københavns Universitet
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Tlf: 29937179
anan@nexs.ku.dk