Bookmark and Share
 


Atopisk dermatitis – molekylær karakterisering

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:


Vil du deltage i et forskningsprojekt om atopisk eksem (børneeksem)

Vi søger raske og patienter med kendt børneeksem, som skal have lavet priktest, taget blodprøve og hudbiopsi (hudprøve).

 

Børneeksem beskrives ofte som en enkelt sygdom, men ny forskning peger i retning af, at der eksisterer flere forskellige undertyper af børneeksem og at sygdomsaktiviteten er en balance mellem hudbarrierens gennemtrængelighed, kolonisering med mikroorganismer (bakterier, virus, svampe) og immunsystemets reaktion herpå.

For på sigt at kunne behandle patienter bedst muligt, vil vi derfor undersøge om der findes flere typer af børneeksem. Dette undersøges bl.a. ved at tage en hudprøve. Vi har brug for både raske forsøgsdeltagere og patienter med børneeksem, for at kunne sammenligne om der er forskel på de grupper.

For at deltage skal du møde op til et enkelt besøg. De som ønsker det, vil blive tilbudt at deltage i den forlængede del af studiet, som strækker sig over 12 måneder (5 besøg)

 

Du kan deltage hvis du:

·         Er mellem 18-65 år

·         Har kaukasisk hudtype

·         Er kendt med børneeksem/eller er hudrask

·         Ikke er blevet behandlet med lys- eller systemisk behandling mod børneeksem inden for 4 uger inden forsøgets start

·         Ikke er blevet behandlet med topikal behandling (fx hormoncremer) mod børneeksem inden for 2 uger inden forsøgets start eller er parat til at holde en kortvarig pause med hormoncreme inden forsøgets start

 

Du kan ikke deltage hvis du:

·         Er gravid eller ammer

·         Har kendt aktuel kræftsygdom, eller tidligere kræftsygdom inden for 5 år

·         Er kendt med immundefekter/i immunsupprimerende behandling

·         Er kendt med aktive infektioner/i antibiotikabehandling.

·         Har et alkoholindtag på over 24 genstande/uge eller er kendt med stofmisbrug

 

Forsøget består af:

·         1 besøg med varighed af 60-90 minutter

·         Undersøgelse af din hud

·         En hudbiopsi (1-1,5 mm), som er en lille vævsprøve, taget under lokalbedøvelse.

·         En blodprøve

·         En urinprøve

·         ”Tape strip” metode. Vi tager prøver af de mest overfladiske lag af din hud ved hjælp af svagt klæbende tape på ca. 2,2 cm i diameter som vi sætter på huden og hiver af igen, i alt 8 gange. Metoden gør ikke ondt og efterlader ikke ar. Tape stripping vil blive udført på to hudområder.

·         Vi vil stryge med en vatpind (podning) i dine næsebor og fra hud. Metoden gør ikke ondt.

·         Standard priktest for inhalations allergener mhp. undersøgelse for allergi (standard allergener som fx pollen og husdyr).

 

Der betales ulempegodtgørelse svarende til 500 DKK. Der betales transportgodtgørelse efter statens takster. som er skattepligtigt. Desuden betales transportgodtgørelse.

For yderligere oplysninger kontaktes

 

Læge Lone Skov, Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup.

E-mail: lone.skov.02@regionh.dk


 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17015302
 


Lone Skov
Herlev og gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 38673204
lone.skov.02@regionh.dk