Bookmark and Share
 


Raske unge mænd søges - skal du have fjernet en visdomstand?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18 og 30.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Vi vil spørge, om du vil deltage i en videnskabeligt undersøgelse, der udføres på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, og er planlagt af overlæge Mads U. Werner, forskningsassistent, stud.med. Anders Springborg og Elisabeth Kjær Jensen, samt specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Lars Pallesen.

Vi skal bruge 16 forsøgspersoner (unge mænd) som lever op til følgende:

Inklusions-kriterier

·       Rask mand

·       Alder mellem 18 og 65 år

·       Body mass index (BMI): 18 < BMI < 30 kg/m2

Eksklusions-kriterier

·       Deltagere, som ikke forstår eller taler dansk

·       Deltagere, som ikke kan samarbejde med undersøgerne

·       Deltagere, som tidligere er blevet opereret i underkæben

·       Tidligere allergisk reaktion mod morfin eller beslægtede stoffer (inkl. naloxon)

·       Misbrug af alkohol eller stoffer – i henhold til interviewerens evaluering

·       Brug af psykofarmaka (dog undtaget “lykkepiller” [SSRI])

·       Kendt neurologisk eller psykiatrisk sygdom

·       Kroniske smerter

·       Regelmæssig brug af smertelindrende lægemidler

·       Hudlæsioner eller tatoveringer i undersøgelsesområdet (underkæben)

·       Tegn på nerveskade i hoved-hals regionen (eks. efter traume eller kirurgi)

 

Man har ved forsøg med dyr kunne genskabe et lokal ubehag omkring en vævsskade, der er helet. Dette ubehag kan gendannes ved at indgive et stof, naloxon, der er et stof der ophæver morfins virkning (morfin-antidot). Man ved fra tidligere forsøg, at kroppen danner sine egne morfinlignende stoffer i forbindelse med en vævsskade. Dyreforsøgene tyder på, at dette morfinsystem er aktivt et godt stykke tid efter at en given vævsskade er helet. Hvis dette smertedæmpende system blokeres med naloxon genopstår ubehaget i området. Denne reaktion er interessant, da den kan forklare hvorfor visse patienter får kroniske smerter efter en operation. En bedre forståelse af disse smertemekanismer åbner således mulighed for, at vi vil blive bedre i stand til at forhindre og behandle kroniske smerter efter operation.

I dette studie, hvor vi spørger dig om du vil deltage, undersøger vi om kroppens eget morfinsystem stadig er aktiveret 4-5 uger efter, at man har fået foretaget fjernelse af en visdomstand. På dette tidspunkt vil vi indkalde dig for at afprøve om du får kortvarigt ubehag eller øget følsomhed i operationsområdet, når vi blokerer effekten af dit eget morfinsystem ved at give naloxon.

Du vil blive indkaldt to gange (á 3 timer) med en uges mellemrum, hvor vi vil give naloxon henholdsvis placebo (saltvand). I forbindelse hermed vil vi omkring operationsarret undersøge hudens følsomhed for berøring ved at prikke med små metal-nåle ovenpå huden. Dette gør normalt ikke ondt, men vil i et område med øget smerteoverfølsomhed udløse et sviende ubehag, som når tøjet gnider mod en solskoldet hud.

Deltagerne vil få fjernet visdomstanden uden beregning og der vil blive ydet økonomisk kompensation for tidsforbrug og evt. transportudgifter efter aftale. Operationerne udføres januar og februar 2018 og de opfølgende undersøgelser 4 – 5 uger senere.

Ved spørgsmål kan undertegnede kontaktes pr. sms eller email.

 

Med venlig hilsen

 

Mads U. Werner                                                                    Lars Pallesen
Overlæge, med.dr.                                                                 Afdelingstandlæge, specialtandlæge
Mobil: 2825 7703                                                                  mobil: 2463 0123

Mail: mads.u.werner@gmail.com                                         mail: LP@bredgade.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-15018869
 


Anders Deichmann Springborg
Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet
Stærevej 36, 2.A
2400 København NV
Tlf: 26815919
andersspringborg@gmail.com