Bookmark and Share
 


Vil du være med i et projekt, der undersøger urinen og dens indholdsstoffer?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Have 2-3 urinvejsinfektioner om året

Vil du være med i et projekt, der undersøger urinen og dens indholdsstoffer?

I Coloplast A/S arbejder vi kontinuerligt med at udvikle nye og bedre engangskatetre end dem, der er på markedet i dag. I den forbindelse, vil vi undersøge, hvilken relation urin og dens forskellige indholdsstoffer kan have på risikoen for at udvikle urinvejsinfektioner (blærebetændelser).

 Derfor har vi brug for forsøgspersoner, der gerne vil være med i et projekt, hvor man skal aflevere ca. 15 urinprøver i løbet af et år (Coloplast A/S sørger for transporten af prøverne).

 Det er planlagt, at projektet skal omfatte i alt 20 raske frivillige deltagere med og uden gentagne urinvejsinfektioner samt 20 brugere af engangskatetre.

 For at kunne deltage i projektet skal du lide af 2-3 gentagne urinvejsinfektioner (blærebetændelser) årligt. Herudover er der enkelte andre ting, der skal overholdes for at kunne deltage.

 Det er helt frivilligt, om du vil deltage, og du kan når som helst stoppe med at deltage i projektet, uden at det får nogen konsekvenser for dig.

 Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte:

Lotte Stoklund Jensen på telefon 4911 2732 eller på mail dklst@coloplast.com

 


Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite for Region Hovedstaden, jr.nr. H-18001082.

 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-SJ-:H-18001082
 


Lotte Stoklund Jensen
Coloplast A/S
Holtedam 3
3050 Humlebæk
Tlf: 49112732
dklst@coloplast.com