Bookmark and Share
 


Klinisk forsøg vedr. galdeblæren

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 35 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18.5 og 24.9.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Nordeuropæisk afstamning

Er du en rask mand på 18-35 år og har du lyst til at deltage i et lægevidenskabeligt projekt om galdeblærens tømning og fyldning?

 

Vi er en forskningsgruppe fra Klinisk Metabolisk Fysiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen, som forsker i diabetes (sukkersyge). Vi arbejder blandt andet med forskellige tarmhormoner og galdesalte. Vi håber, at du vil være med i det videnskabelige forsøg, ”effect of glucagon-like peptide-2 on postprandial gallbladder motility in healthy subjects”, der beskæftiger sig hermed. 


Projektet består af i alt fire dage, en screeningsdag på ca. 2 timer og 3 forsøgsdage af ca. 5,5 timer (startende om morgenen). Forsøgsdagene fordeles over cirka en til to måneder. På forsøgsdagene vil du modtage infusion med det naturligt forkomne tarmhormon GLP-2 og få ultralydsscannet din galdeblære samt få taget blodprøver. Forsøget vil bidrage til vores viden om tarmhormonets virkning på galdeblæren.


Vi søger raske forsøgspersoner, hvis forældre og evt. søskende ikke har type 1 eller 2 diabetes. Vil du medvirke så kontakt venligst nedenstående for mere information:


Medicinstuderende Nina Lerberg Hansen (tlf.: +45 6020 2901)

E-mail: nina.lerberg.hansen.02@regionh.dk

Projektansvarlig professor, overlæge, Filip Krag Knop


https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/regionens-design/logo-og-grundelementer/logo-til-print-og-web/PublishingImages/SDCC_Logo_RGB.jpg

 Undersøgelserne foregår på afdelingen Klinisk Metabolisk Fysiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen, Hellerup.


Ulempegodtgørelse: kr. 1.700,00 (skattepligtigt honorar).

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden

(H-17037571).

 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:17037571
 


Nina Lerberg Hansen
 
Tlf: 60202901
ninalerberghansen@gmail.com