Bookmark and Share
 


Har du type 2 diabetes? Kunne du tænke dig at deltage i et forsøg der undersøger virkningen af insulin, sukker og fedt i blodet på hjertets funktion?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mere end 18 år gammel.
 • Har et bmi på mere end 28.
 • Diabetes type 2

Formål: Formålet med forsøget er at undersøge om hvordan insulin, sukker og fedt påvirker hjertets evne til at pumpe i patienter der har type 2 sukkersyge og som tidligere har haft en blodprop.

Forsøget: Projektet udføres i et samarbejde mellem Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital og Hjerteafdelingerne på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Forsøget strækker sig over i alt 20 uger og i den periode vil du skulle gennem flere forskellige former for diabetesbehandling:

 • Kortvarige behandlingspauser

 • Tabletbehandling med Jardiance

 • Insulinbehandling

Over de 20 uger vil du skulle møde til et screeningsbesøg og i alt 4 gange af 3 forsøgsdage vil du få undersøgt dit stofskifte og din hjertefunktion meget grundigt.

Du kan deltage i forsøget, hvis du:

 • er over 18 år

 • har et BMI > 28

 • har HbA1c < 75 mmol/mol (< 86 mmol/mol hvis du er diætbehandlet eller kun får metformin)

 • ikke har fået ændret din sukkersygebehandling de sidste 3 måneder

 • ikke får insulin

 • ikke har dårlige nyrer

 • ikke er gravid

Som deltager i forsøget vil du kunne få detaljeret viden om dit kondital, din hjertefunktion, dit sukkerstofskifte og dit hjertes blodforsyning, men der vil ikke være nogen umiddelbar behandlingsgevinst. På længere sigt vil forsøget kunne bidrage med helt ny viden om type 2 diabetes og hjertets pumpefunktion og på den måde forbedre behandlingen for millioner af patienter med sygdommen.

Kompensation: Deltagelse honoreres med i alt 9325 kr., hvis alle 20 uger gennemføres og transportudgifter dækkes med op til 375 kr pr. besøg (begge beløb er skattepligtige). Udtræder man af forsøget før det afsluttes udbetales en forholdsmæssig andel af honoraret.

Er du interesseret i at deltage kan du rette henvendelse til forsøgsansvarlig læge, Roopameera Thirumathyam, tlf.: 38620340 eller skrive på mail: ahh-fp-hypercard2@regionh.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17018846
 


Roopameera Thirumathyam
Hvidovre Hospital - Endokrinologisk Forskningsafsnit 159
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre
Tlf: 38620340
AHH-FP-HyperCarD2@regionh.dk