Bookmark and Share
 


Er det mon sundt at vinterbade? overvægtige forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg med vinterbadning i 2018-2019

 

Er det mon sundt at vinterbade?

Overvægtige forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg med vinterbadning i 2018-2019

– er du frisk på en personlig udfordring?

Du kan potentielt deltage i dette forsøg hvis du:

-          er overvægtig (bmi mellem 25-40)

-          over 40 år

-          ikke er vinterbader

-          Er rask eller har type 2 sukkersyge, men ikke tager medicin for denne.

-          har et lavt fysisk aktivitetsniveau

Forsøgets titel:

Effekten af vinter badning på rekruttering af brunt fedt og metabolisk sundhed hos præ-diabetikere

Vi vil undersøge om vinterbadning er sundt, herunder om man aktiverer sit sunde brune fedt og om man forbedre sit blodsukker, da der er forskning der antyder dette. Hvis du er frisk på en personlig udfordring med vinterbadning i 4 mdr. til næste vinter med adgang til en vinterbaderklub (Det Kolde Gys på Helgoland, København S), sauna og egne personlige vinterbader-trænere så skriv til os. I forsøget er der plads til 30 deltagere skriv hurtigst muligt til nedenstående e-mail for mere info om hvordan du kan deltage.

Du skal gennemgå test-dage før og efter vinterbader-sæsonen der bl.a. inkluderer en PET/MR scanning hvor vi kan se dit brune fedt. Du får lavet en grundig undersøgelse af dit helbred.

Der udbetales et vederlag i forbindelse med deltagelse.

Skriv til forsøgsleder og PhD-studerende Susanna Søberg på e-mail: mitsamtykke@gmail.com  


Se også programmet her om vores forskning i vinterbadning og brunt fedt i Sundhedsmagasinet:

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/det-kolde-gys-stresser-kroppen-paa-en-sund-maade


Undersøgelserne foregår på:

Center for Aktiv Sundhed (CFAS)

Rigshospitalet, afsnit 7641,

Ole Måløevsvej 24,

2100 Kbh. Ø.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-: H-18015882
 


Susanna Søberg
Center For Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Ole Maaløvsvej 24
2100 København Ø
Tlf: 93565234
susanna@sund.ku.dk