Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til forskningsprojektet med MR.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 50 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 100 kg.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:

Er mellem 18 og 50 år gammel.

Vejer mellem 50 og 100 kg.

Er sund og raske.

Ingen migræne i familien.

Er du fleksibel.

Baggrund

Pituitært adenylat cyklase-aktiverende peptid (PACAP27), som er et naturligt forekommende signalstof i hjernen, og som vi har arbejdet meget med i vores forskergruppe i over 10 år. PACAP27 kan fremkalde et migræneanfald hos migrænepatienter og hovedpine hos raske forsøgspersoner, men der er også en del af migrænepatienter/raske forsøgspersoner som ikke får migræne/hovedpine efter indgift af PACAP27.

 

Disse forsøg har givet os stor viden om mekanismen bag udløsningen af hovedpine og migræne og har været med til at udvikle ny migræne-medicin, der virker ved at hæmme disse udløsende stoffers egenskaber.

 

Sted

Dansk hovedpinecenter, Neurologisk klinik, Valdemar Hansens Vej 5, Indgang 1 A 2600 Glostrup.

 

Hvor tidskrævende

Forsøget foregår i løbet af 2018 og indebærer 1 forsøgsdag. Forsøgsdagen varer ca. 6 timer, og man vil få en godtgørelse på 200 kr/time, i alt ca. 1400 kr.

 

Forsøgsbeskrivelse

Ved forsøgsstart vil du blive lejret i en seng. Efter 20 minutters hvile måles puls og blodtryk. Plastikanyler placeres i højre eller venstre albuebøjning til indsprøjtning af PACAP27, et i kroppen naturligt forekommende stof, over 20 minutter. Forsøg starter med baseline skanning og tager 5 timer. Vurdering af puls og blodtryk og eventuel hovedpine foretages ca. hvert 10. minut under og indtil 480 minutter efter PACAP27-indsprøjtningen. Efter ca. 5 timer er forsøget slut, og du kan tage hjem, når du føler dig klar til det. Du vil få udleveret et spørgeskema til hjemmeregistrering af evt. hovedpine i de følgende 24 timer.

Ubehag

Bivirkningerne ved PACAP27 er oftest milde og forbigående. Hyppigst ses rødmen af huden, hjertebanken og varmefornemmelser. Der kan ligeledes forekomme et forbigående mindre fald i blodtrykket.

Ved anlæggelsen af plastik-kanylerne til infusion og blodprøvetagning, kan der fremkomme et ”blåt mærke”.

 

Kontakt-information

Tlf. 51447278 (træffes bedst ml. kl. 8-14 på hverdage, ellers send en mail til mig med dit navn, alder, og mobil nr.). E-mail: hashmat.ghanizada@regionh.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18016693
 


Hashmat Ghanizada
Dansk hovedpine center
Nordre Ringvej 57 Indgang 8, 5 Sal, Rum 511
2600 Glostrup
Tlf: 38633470
hashmat.ghanizada@regionh.dk