Bookmark and Share
 


Mandlige deltagere til forskningsstudie om effekter af Iskæmisk Prekonditionering på præstationsevne og smerteperception under cykling

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Dyrker mellem 3 og 30 timers motion ugentligt.
  • Er ikke-ryger.
  • Veltrænet (kondital >57)

I dette studie undersøger vi effekten af gentagne perioder med reduceret muskelblodtilførsel (iskæmisk prekonditionering, IPC) før opvarmning på præstationsevne og følt anstrengelse i meget veltrænede mænd samt atleter kendetegnet ved et kort, intenst arbejdsmønster. I første fase af projektet sammenlignes effekten af IPC med og uden let cykling, hvilket danner grundlag for at teste virkningen af IPC kombineret med koffein i anden fase. I begge faser udtages blodprøver fra en armvene, som sammen-holdes med præstationsdata og registreringer af følt anstrengelse og parathed, for at studere de fysio-logiske tilpasninger til grund for evt. effekter af IPC på præstationsevne.


Som forsøgsperson gennemfører du enten 5 eller 9 testgange á ca. 1–2 timers varighed:

1.    En screeningstest på ergometercykel, hvor dit kondital bestemmes

2.    En tilvænningsgang til opvarmningsprocedurer (inkl. IPC) og præstationstest på cykel

3.    Testdag 1: IPC protokol + Standardiseret opvarmning + 4-min maksimal præstationstest

4.    Testdag 2: IPC kombineret med let cykling + Standardiseret opvarmning + Præstationstest

5.    Testdag 3: Kontrol (ingen IPC) + Standardiseret opvarmning + Præstationstest

 

På testdag 1–3 anlægges et lille kateter i en blodårer (vene) i en af dine arme til udtagelse af i alt 5 blodprøver per test for måling af laktat, glukose og ion koncentrationer.

IPC protokol: 4 x 5 minutters reduktion i blodgennemstrømning til dine ben ved oppumpning af en blodtryksmanchet til et tryk på 220 mmHg øverst om dine lår.


Efter gennemførsel af ovenstående får du tilbudt muligheden for at gennemføre testdag 6–9:

 1.    Testdag 1 el. 2 med koffein

2.    Testdag 1 el. 2 uden koffein (placebo)

3.    Testdag 3 med koffein

4.    Testdag 3 uden koffein (placebo)

 

Alle testgange gennemføres på motionscykel.

Du modtager en skattepligtig godtgørelse på 1000 kr. for deltagelse i projektet.

 

Kontakt:

Danny Christiansen,
danny@nexs.ku.dk
Institut for Idræt og Ernæring.
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18036180
 


Danny Christiansen
Institut for Idræt og Ernæring
Universitetsparken 13
2200 København N
Tlf: 28300231
danny@sportscience.dk