Bookmark and Share
 


18-40 årige mænd og kvinder søges til projekt om tarmbakterier og blodsukkerniveauer

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18 og 27.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Institut for Idræt og Ernæring søger raske mænd og kvinder i alderen 18-40 år til projekt om sammenhænge mellem personlige blodsukkerniveauer efter et måltid og tarmbakterier.

Du kan sandsynligvis deltage hvis du:
- Er mand / kvinde (18-40 år)
- Har et BMI <27 kg/m2
- Er rask
- Ikke tager medikamenter (Præventionsmiddel og mild anti-depressiv medicin er undtaget)
- Ikke er gravid eller ammer
- Kan tolerere paracetamol og er villig til at indtage én tablet
- Er villig til at indsamle én afføringsprøve og registrere tiden det tager majs at komme igennem tarmsystemet
- Er villig til at afgive blod

Forsøget indebærer
Forsøget gennemføres i perioden fra oktober 2018 til januar 2019, hvor du skal møde ind til ét informationsmøde, hvor du skal afgive informeret samtykke, og én forsøgsdag som tager ca. 4 timer. Før forsøgsdagen skal du opsamle én afføringsprøve og måle tiden det tager majs at komme igennem dit system. På selve forsøgsdagen skal du spise ét morgenmadsmåltid og drikke juice, og have dit blodsukkerniveau målt á 6 gange (du stikkes kun én gang). Desuden skal du aflevere urinprøve, spytprøve og du skal have målt din højde og vægt, samt dit niveau af hydrogen og metan i udåndingsluften. Tilslut tilbydes du en let frokost.

Forsøget foregår på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg, er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité-Region H ved journalnummer H-18032846 og udføres i overensstemmelse med persondataloven.

Ved afslutningen af forsøget tilbydes du at se resultaterne for dit personlige blodsukkerniveau samt antallet af
forskellige tarmbakterier.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte:
Josephine Dohn Hvass og Nathalie Nestel
Institut for Idræt og Ernæring
E-mail: miglucose@nexs.ku.dk
Telefon: 9356 5418
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18032846
 


Henrik Munch Roager
Københavns Universitet
Rolighedsvej 26
1958 Frederiksberg C
Tlf: 35324928
hero@nexs.ku.dk