Bookmark and Share
 


Personer søges til projekt om muskeludtrætning

 

Vi søger raske- samt mænd der tidligere har fået målt forhøjet blodsukker eller er kendt med type 2 diabetes. 

Du kan deltage hvis du:

 - Er ikke-ryger

 - 18-45 år

 - Fysisk aktiv under 2 timer om ugen

 - BMI over 26 (overvægtig)
 - Ingen fast medicin. 

 - Har forhøjet eller normalt langtidsblodsukker


Formålet er at undersøge bagvedliggende mekanismer for muskeludtrætning med særligt fokus på kalium kanaler i muskulaturen.

Forsøget strækker sig over 6-8 uger og består af 2 screeningsbesøg samt 3 forsøgsdage.  

Screeningsbesøg 1 (ca. 2 timer): Din kropssammensætning (muskel- og fedtmasse) måles i en DXA scanner og dit kondital bestemmes under en cykeltest. Tilvænningstest i et-bens sparkearbejde gennemføres (5 min). Der tages hjertekardiogram i hvile samt en blodprøve. Efterfølgende vurderes om kriterierne for deltagelse er opfyldt.

Screeningsbesøg 2 (under 1 time): Et-bens sparke arbejdstest gennemføres til udmattelse.

Forsøgsdagene 1-3 (ca. 3-5 timer): Du møder om morgenen fastende. I højre lyske anlægges katetre til opsamling af blodprøver samt mikrodialyseprober i lårmusklen. Der indtages via tablet et af to forsøgspræparater til påvirkning af kalium kanaler i musklen eller placebo under de tre forsøgsdage. Efterfølgende udføres arbejdstest af ca. 15 min varighed. Der udtages i alt 4-5 muskelbiopsier på en af de tre forsøgsdage (ikke på de resterende to) fordelt før og efter arbejdstesten.

Til påvirkning af kalium kanaler i musklen anvendes præparaterne glibenclamid, nicorandil eller placebo. Præparaterne administreres kun på selve forsøgsdagen i tabletform. 

Der gives et honorar på 3000 kr. for gennemførsel af forsøget (Skattepligtig B-indkomst). Som forsøgspersonen vil du få tildelt egne resultater og målinger, som bl.a. inkluderer kropskomposition og samt maksimal iltoptagelse.


For yderligere information, kontakt venligst:


Thomas Baasch-Skytte

Phd. Studerende

Institut for Idræt og Ernæring

E-mail: muskeludtraetning@nexs.ku.dk

 

Forsøget er godkendt af etisk komite. Journalnummer: 57026  
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:57026
 


Thomas Baasch-Skytte
Universitetsparken 13
2100 Kbh Ø
Tlf: 22590527
tbs@nexs.ku.dk