Bookmark and Share
 


MÆND søges til projekt om muskeludtrætning

 

Vi søger overvægtige mænd i alderen 18-55 år med et BMI over 25.

Du kan deltage hvis du:

 - Er ikke-ryger

 - 18-55 år

 - Fysisk aktiv under 2 timer om ugen

 - BMI over 25 (overvægtig)


Formålet er at undersøge bagvedliggende mekanismer for muskeludtrætning med særligt fokus på kalium kanaler i muskulaturen hos overvægtige mænd.

Forsøget strækker sig over 6-8 uger og består af 2 screeningsbesøg samt 3 forsøgsdage.  

Ved deltagelse i projektet får du:

·      Egne helbredsoplysninger

·      Måling af muskelmasse og fedt% (DXA skanning), kondital, blodsukker og kolesterol tal.

·      Skattepligtigt honorar på 3000,-

 

Du skal igennem:

·      Indledende undersøgelse –  samtale med læge samt måling af kropssammensætning (muskelmasse og fedt%), kondital og blodmarkører (blodsukker og kolesterol) (ca. 2 timer)

·      Tilvænning til testdag, hvor du tilvænnes et-bens sparkearbejde (ca. 25min)

·      3 forsøgsdage hvor vi undersøger musklernes funktion ved et-bens sparkearbejde. 2 af testdagene varer ca. 4 timer, 1 testdag varer ca. 7 timer.

·      På forsøgsdagene tages der blodprøver samt mikrodialyse prøver (et lille gummirør der sættes ind i lårmusklen). På den lange forsøgsdag tages der små vævsprøver fra lårmusklen (muskelbiopsier).


For yderligere information, kontakt venligst:


Thomas Baasch-Skytte

Phd. Studerende

Institut for Idræt og Ernæring

E-mail: muskeludtraetning@nexs.ku.dk

 

Forsøget er godkendt af etisk komite. Journalnummer: 57026  

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:57026
 


Thomas Baasch-Skytte
Universitetsparken 13
2100 Kbh Ø
Tlf: 22590527
tbs@nexs.ku.dk