Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til undersøgelse af muskler og nerver ved brug af elektrofysiologiske metoder

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 30 år gammel.
Vi søger raske forsøgspersoner til deltagelse i et videnskabeligt forsøg, 
hvori indgår i alt 40 patienter og 30 raske forsøgspersoner

På Aarhus Universitetshospital er vi aktuelt i gang med en undersøgelse, der skal afklare anvendeligheden af en ny metode kaldet Muscle Velocity Recovery Cycles (MVRCs) til diagnosticering af critical illness myopati, som er en muskelsvækkende tilstand, der ses hos intensivpatienter. Projektets resultater forventes at give en bedre forståelse af sygdommen critical illness myopati samt at bidrage til bedre og hurtigere diagnostik og opfølgning af patienterne.

Undersøgelsen består af en undersøgelsesdag på i alt 1-2 timer. Du skal medvirke i undersøgelsen af en muskel i det ene ben. Undersøgelserne kan være forbundet med et vist ubehag som følge af stimulation ved svag strømstyrke samt nålestik. Herudover er der ingen kendte risici eller bivirkninger.

For at deltage skal du:
- Være mindst 30 år. 
- Ikke lide af nogle sygdomme.

Bemærk venligst, at ikke alle personer, der henvender sig, vil være egnede til at deltage, men du vil under alle omstændigheder høre fra os. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité. Du vil modtage 500 kr. i ulempegodtgørelse, som er skattepligtige.

Hvis du interesseret i at høre mere, bedes du kontakte

Forskningsårsstuderende, Lotte Hardbo Larsen
Neurofysiologisk Afdeling      
Aarhus Universitetshospital
Tlf. 23366988                                                   
E-mail: lottlr@rm.dk   

Overlæge, Hatice Tankisi
Neurofysiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Tlf. 78462431
E-mail: hatitank@rm.dk 
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-53-17
 


Lotte Hardbo Larsen
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44 bygning 10 parterre
8000 Aarhus C
Tlf: 23366988
lottlr@rm.dk