Bookmark and Share
 


Postprandial regulering af arteriel blodgennemstrømning i mave-tarm-kanalen hos patienter med Parkinsons sygdom: Et dynamisk MR-scanningsstudie

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 50 år gammel.

Raske forsøgspersoner (> 50 år) søges til projekt med skanninger af blodgennemstrømning i mave-tarm-kanalen efter indtagelse af mad. 

MR-forskningssektionen på Hvidovre Hospital søger raske forsøgspersoner til et projekt, hvor vi ved hjælp af MR-skanning vil undersøge reguleringen af blodgennemstrømning i mave-tarm-kanalen ved Parkinsons.


Hvem kan deltage? 

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du:

·      Er over 50 år gammel 

·      Ikke har/har haft neurologiske eller psykiske sygdomme

·      Ikke har sukkersyge (Diabetes)

·      Ikke har udtalt luftvejs-, hjerte- eller leversygdom

·      Ikke har pacemaker eller andet implanteret elektronisk apparatur

·      Ikke har klaustrofobi


Forsøgets formål: 

Dette forsøg har til formål at undersøge ændringer i blodgennemstrømningen af mave-tarm-systemet efter indtagelse af et måltid i personer ramt af Parkinsons sygdom. 

Desuden er formålet at teste om personer med Parkinsons sygdom, som har ændringer i blodgennemstrømningen af mave-tarm-systemet, også har ændringer i passagehastigheden i mave-tarm-kanalen.


Tidspunkt og varighed: 

Forsøget består af to dele, som består af henholdsvis en og fire forsøgsdage. 

Første del af forsøget består af en dag med MR-skanninger før og efter du har indtaget et standardiseret måltid. ​Dette forventes at vare 2-3 timer.


Anden del af forsøget er frivilligt og består af fire dage, hvor du den første dag vil få et måltid, der indeholder radioaktive sporstoffer, hvorefter der med skintigrafi vil blive taget billedoptagelser for at følge sporstoffernes passage gennem mavesæk, tyndtarm og tyktarm. Den første dag forventes at vare 7 timer. De resterende 3 dage forventes at vare 30 minutter pr. dag.


Sted: 

Hvidovre Hospital
Radiologisk Sektion & Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektion

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. 

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre. 


Metode 

I forsøget anvendes MR-skanning til at undersøge regulering af blodgennemstrømning i mave-tarm-kanalen. Imellem MR-skanninger vil blodsukkeret blive målt vha. et blodsukkerapparat.

Inden MR-skanning vil du skulle besvare to spørgeskemaer om hhv. symptomer relatereret til Parkinsons sygdom og fordøjelsessymptomer. Desuden laves der en ortostatisk blodtryksmåling, hvor det undersøges hvordan det autonome (ubevidste) nervesystem fungerer.

I forsøgets anden del vil du blive undersøgt ved hjælp af skintigrafi med det formål at fastslå passagehastigheden gennem mavesækken, tyndtarm og tyktarm samt tømningshastighed af mavesækken.


Bivirkninger, risici og ubehag 

Ved MR-skanninger der ingen medicinske bivirkninger, undtagen for personer, der har metal eller implantater i kroppen. Vi spørger derfor ind til disse forhold inden undersøgelsen. Under MR- skanning oplever nogle pladsmangelfornemmelse (klaustrofobi) og svimmelhed. Dette kan være forbundet med ubehag, men er ufarligt og går over af sig selv. 


Ved ortostatisk blodtryksmåling kan man muligvis opleve kortvarig bevidsthedspåvirkning under undersøgelsen.


Ved skintigrafi-undersøgelsen er der ingen bivirkninger og komplikationer. 

Den effektive stråledosis man udsættes for ved deltagelse i forsøget, er på 2,67 mSv. I Danmark er baggrundsstrålingen i gennemsnit 3 mSv pr. år. Det betyder at den mængde stråling man modtager i forbindelse med deltagelse i forsøget, svarer altså til en lidt mindre stråledosis, man på 1 år får fra den naturlige baggrundsstråling i Danmark.


Betaling 

Hvis du vælger at deltage, vil du modtage en ulempegodtgørelse på 1100 kr. for at deltage i hele forsøget. Du vil nemlig modtage 100 kr. for hver dag du deltager og yderligere henholdsvis 200 kr. for din deltagelse i forsøgsdag 1 og 400 kr. for din deltagelse i forsøgsdag 2. Beløbet er skattepligtigt. 


Kontakt og tilmelding 

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet eller har interesse i at deltage, kan du kontakte lægestuderende, Thomas H. Siebner:
Telefon: 53226851
E-mail: thomas.hartwig.siebner@regionh.dk 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18054923
 


Thomas Hartwig Siebner
Hvidovre Hospital, MR-Forskningssektion
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre
Tlf: 53226851
thomas.hartwig.siebner@regionh.dk