Bookmark and Share
 


Unge raske mænd søges til et videnskabeligt undersøge omkring mekanismerne bag hjernens regulering af blodgennemstrømning i hvile

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 30 år gammel.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

 

Unge raske mænd søges til et videnskabeligt forsøg

 

Forsøget har til formal at undersøge mekanismerne bag hjernens regulering af blodgennemstrømning i hvile og hvilken rolle, de ekstrakranielle pulsåre spiller for reguleringen.

 

Forsøget kræver to besøg. Det første besøg er en forundersøgelse, og den vil tage omkring 30-60 minutter. Det andet besøg er til selve forsøget, hvor besøget varer 3-4 timer. Undersøgelsen vil blive gennemført med ultralyds registrering af gennemblødningen af karrene til hjernen på halsen før og efter, at de sympatiske nerver til hjernen er blokeret af lidokain , dvs. At du får ”et prik” på halsen.

 

Under forsøget vil et kateter blive anlagt i en vene i underarmen, en maske vil blive påført til måling af udåndingsluftens kuldioxid indhold, og dit blodtryk vil blive hævet kortvarigt for at kunne får indsigt i hjernens regulering af blodgennemstrømningen.

 

Der ydes et skattepligtigt honorar på 1500 kr.

 

Du kan deltage i dette forsøg hvis du er:

·       Alder 18-30 år

·       Mand

·       Rask og uden stofskiftesygdom eller anden kronisk sygdom

  • Ikke regelmæssig fysisk aktiv (ikke dyrker fitness eller lignende)
  • Uden aktuel medicinsk behandling

 

  • Ikke ryger

Hvor: Anæstesi og operationsklinikken afsnit 2013, Rigshospitalet,

Inge Lehmanns vej 7   , 2100 København Ø

 

Godkendt af videnskabsetisk komite med journalnummer:. H-19012249

 

For yderligere information om deltagelse og om undersøgelsen er du meget velkommen til at kontakte projektkoordinator eller forskningsassistent:

 

Projektkoordinator: (Kun engelsk)

João Dario Mattos

PhD student

Email: joaodariomattos@gmail.com

Mobil (+45) 50152709

Forskningsassistent: (dansk og engelsk)

Mads Fischer

Anæstesi og operationsklinikken

Email: mads.fischer@regionh.dk

Mobil (+45) 24485450

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19012249
 


Mads Fischer
Rigshospitalet / Kredsløbslaboratoriet
1300 København K
Tlf: 24485450
mads.fischer@regionh.dk