Bookmark and Share
 


Patienter med psoriasis søges til forskningsprojekt om proteinændringer i hud og blod ved psoriasis

 

 

Patienter med psoriasis søges til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt på Hud- allergiafdelingen, Herlev og Gentofte hospital.

Vi ønsker at undersøge om bestemte enzymer og proteiner i hud og blod er anderledes hos patienter med psoriasis sammenlignet med raske personer, og dermed afdække om disse har betydning for sygdomsmekanismerne ved psoriasis.

 

Du kan muligvis deltage, hvis du:

·       Er 18 år eller ældre

·       Har psoriasis og ikke modtager medicinsk behandling herfor

·       Ikke har andre sygdomme

·       Ikke er gravid eller ammende

 

Ved deltagelse vil man skulle møde op én gang på Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital.

Ved besøget vil man få taget blodprøve og 4 hudprøver.

Deltagelse honoreres med 500DKK samt kompensation for transportudgifter. Honoraret er skattepligtigt.

Er du interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte læge, ph.d.-studerende Amanda Kvist-Hansen på tlf. 38673261 alle hverdage mellem kl. 9-14 eller sende en mail på amanda.kvist-hansen@regionh.dk

Forsøget er godkendt af Videnskabsetiske Komité (Journal nummer H-19031332) 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19031332
 


Amanda Kvist-Hansen
Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 15
2900 Hellerup
Tlf: 38673261
amanda.kvist-hansen@regionh.dk