Bookmark and Share
 


Er du sund og rask og interesseret i et videnskabeligt forsøg med probiotika?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Ingen kendte mave-tarmsygdomme eller ligende symptomer

Baggrund og formål

Med dette forsøg, vil vi kortlægge de mekanismer, som gør, at man kan forebygge hævelser og skader på tarmslimhinden (enteropati) ved at indtage bakterien Bifidobacterium breve, Bif195. Den type skader ses hyppigt i forbindelse med dagligt indtag af acetylsalicylsyre (fx hjertemagnyl), et godkendt lægemiddel, der bruges som svagt smertestillende og til forebyggelse af hjerte-karlidelser.

Forsøgsdeltagerne vil af to gange 4 ugers varighed indtage 300 mg acetylsalicylsyre dagligt i kombination med kapsler af enten probiotika Bif195 eller placebo (inaktivt stof). Forsøget løber over en periode på 17-20 uger og deltagerne vil få udtaget otte små prøver (biopsier) fra mave- og tarmslimhinden (gastroskopi) i alt fire gange undervejs i forsøget.

Hvad indebærer din deltagelse kort fortalt

·       et startbesøg og fire forsøgsdage over i alt 17-20 uger

·     to gange 28 dages behandling med 300 mg acetylsalicylsyre dagligt i kombination med enten probiotika Bif195 eller placebo (inaktivt stof)

·      på hver af de fire forsøgsdage udtages otte små prøver (biopsier) fra mave- og tarmslimhinden (gastroskopi)

Forsøget er sponsoreret af bioteknologivirksomheden Chr Hansen A/S og der ydes vederlag på 2.500 kr. pr forsøgsdag + transportgodtgørelse (B-indkomst). 

For yderligere og uforpligtende information, kontakt venligst forsøgskoordinator Nina Løn på nina.loen@regionh.dk eller 20 54 35 08


 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19065612
 


Nina Løn
Center for Klinisk Metabolisk Forskning
Gentofte Hospitalsvej 7, 3. sal
2900 Hellerup
Tlf: 20543508
nina.loen@regionh.dk