Bookmark and Share
 


Søger raske forsøgspersoner til kontrolgruppe i forsøg om patienter med bevægeforstyrrelser.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 90 år gammel.

Søger raske forsøgspersoner til kontrolgruppe i forsøg om patienter med bevægeforstyrrelser.


Du kan deltage i dette forsøg, hvis du:

 

  • Er over 50 år

  • Ikke har nogen neurologiske eller psykiatriske sygdomme

  • Taler dansk og er i stand til at udføre to tests på en computer

 

Formål med projektet

Formålet med forsøget er at undersøge om patienter med dystoni, en neurologisk sygdom præget af ufrivillige bevægelser, har ændret mentale funktioner, herunder især evnen til at holde ens umiddelbare reaktioner tilbage, i forhold til raske kontrolpersoner.


Plan for projektet

Deltagelse i forsøget kræver ca. 2 timer på én dag, der planlægges efter hvad der passer dig bedst.

Du vil i samarbejde med mig gennemgå følgende tests/undersøgelser:

  • Spørgeskemaer om livskvalitet, humør, søvnrytme og impulsiv adfærd (fem i alt).

  • En generel demensscreening, som foregår på et ark papir.

  • To tests på computer (tager hver ca. 10 min), hvor du kun skal bruge to taster (tester evnen til tilbageholdelse af umiddelbare reaktioner).

  • En kort neurologisk undersøgelse.


Du vil dertil blive spurgt om du vil deltage som kontrol i et andet projekt omhandlende Parkinsons patienter og deres mentale funktioner i forhold til visse blodmarkører. Ved deltagelse i dette skal man aflevere en blodprøve og give tilladelse til at resultaterne fra de mentale tests og to af spørgeskemaerne også indgår som data i det andet projekt. Hvis du ikke ønsker dette, kan du sagtens deltage i projektet om dystoni alligevel.


Hvis dette fanger din interesse eller du ønsker at høre mere om forsøget, da kontakt venligst læge og forsker Anna Handberg via nedenstående oplysninger.


Med venlig hilsen

Anna Handberg

Læge


E-mail: anna.handberg.02@regionh.dk

Tlf.: 22 76 98 30 (mobil)

Neurologisk Afdeling N, Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18049644
 


Anna Handberg
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København Nv
Tlf: 22769830
annahandberg@hotmail.com