Bookmark and Share
 


Er du veltrænet og har lyst til at deltage i et projekt vedrørende doping?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 39 år gammel.
  • Dyrker mere end timers motion ugentligt.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
Er du veltrænet og har lyst til at deltage i et projekt vedrørende doping?

Deltagere søges til et videnskabeligt projekt, der undersøger kroppens nedbrydning af astma-medicinen vilanterol.

Projektet er godkendt hos Videnskabsetisk Kommité med projektnummer VD-2019-103

Vi tilbyder alle
- Systematisk undersøgelse af dine lunger i forhold til internationale guidelines
- Undersøgelse af dit hjerte med elektrokardiogram
- Bestemmelse af kondital

Forsøget er delt op i forskellige delforsøg. I den første del modtager deltageren inhalationsmedicinen Relvar Ellipta 184/22 mikrogram en gang på hospitalet efterfulgt af en række undersøgelser, blod- og urinprøver. I den anden del får deltageren medicinen med hjem og skal der tage den dagligt for at siden møde op på hospitalet til efterfølgende undersøgelser, blod- og urinprøver.

For at deltage skal du
- Rask
- 18-39 år
- Træne aktivt minimum 5 timer om ugen
- Ikke være gravid
- Ikke tage medicin

Hvis du opfylder dette og er interesseret i at vide mere, vil vi meget gerne høre fra dig

Kontakt:
Tovholder og studerende Martin Østergaard 
Mail: martin.oestergaard@regionh.dk
eller
Læge og PhD-studerende Erik Sören Halvard Hansen
Mail: erik.soeren.halvard.hansen@regionh.dk
Tlf: (+45) 30 91 47 54

Adresse:
Center for Aktiv Sundhed (CFAS)

Rigshospitalet, afsnit 7512 (opgang 75, 1. sal, tv)

Ole Maaløesvej 24

2200 København N

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:VD-2019-103
 


Martin Østergaard
Center For Aktiv Sundhed
Rigshospitalet afsnit 7641 (Opgang 76, 4. sal), Ole Maaløes Vej 26
2200  København N
Tlf: +45 3545 7621
martin.oestergaard@regionh.dk