Bookmark and Share
 


Raske forsøgspersoner søges til undersøgelse af det autonome nervesystem i huden

 

Formål:

Forskellige sygdomme kan give skade på de små nervefibre i huden. Disse nervefibre er bl.a. ansvarlige for transporten af signaler i det autonome nervesystem der styrer blodgennemstrømning, svedfunktion, og andre automatiske processer. Hvis man har skade på de små nervefibre kan styringen af disse processer være utilstrækkelig, og man kan opleve ændret nedsat blodgennemstrømning i huden og abnorm svedtendens.

Mistanke om skade på de små nervefibre undersøges i dag med en lang forsøgsrække. Hvis der er tegn på at det autonome nervesystem også er involveret, laves undersøgelser hvor blodtrykket og pulsen måles under forskellige belastninger, og man måler hvor godt man er i stand til at svede.

 

Vi ønsker med dette forsøg at undersøge om vi ved brug af en ny analysemetode af hudbiopsier mere præcist kan vurdere om patienter har skade i de små nervefibre i huden.

 

Du kan muligvis deltage hvis du

-       Er over 18 år

-       Er rask

-       Ikke tager medicin regelmæssigt

Hvis du er i tvivl om du kan deltage, er du velkommen til at kontakte projektansvarlig.

 

Forsøget indebærer fremmøde til en enkelt undersøgelsesdag, der tager ca. 2 timer og 30 minutter. Undersøgelsesrækken indebærer en generel helbredsundersøgelse og spørgeskema vedr. symptomer fra det autonome nervesystem.

 

Der vil desuden blive lavet:

-   Måling af blodgennemstrømning i huden (ikke invasivt)

-   Hjertekardiogram

-   Måling af din evne til at svede

-   Tre hudbiopsier af ca. 3 mm størrelse fra benet (2 ved anklen, og én på låret)

 

Honorar

Der ydes ulempegodtgørelse på 500 kr. for deltagelse i projektet. Beløbet er skattepligtigt.

 

Kontakt

Hvis du ønsker at deltage, har spørgsmål, eller blot ønsker at vide mere om forsøget, er du velkommen til at kontakte:

 

Thorsten Kamlarczyk Rasmussen, læge, ph.d.-studerende

 

E-mail: TKR@clin.au.dk

Telefonnummer: +45 93 52 19 49

 

Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 1 Pavillonbyen,

Indgang A 8200 Aarhus N

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-298-18
 


Thorsten Kamlarczyk Rasmussen
Dansk Smerteforskningscenter, AUH
Palle Juul-Jensen Boulevard 1, Pavillonbyen, Indgang A
8200 Aarhus N
Tlf: 93521949
tkr@clin.au.dk