Bookmark and Share
 


Deltag i forskningsforsøg om skrifttypers læselighed mod betaling

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 30 år gammel.
  • Har normalt eller korrigeret til normalt syn (du må altså gerne bruge briller og/eller kontaktlinser)

Deltag i forskningsforsøg om skrifttypers læselighed mod betaling (for English version please see below)

Nedenfor to forskellige forsøg. Du er velkommen til at tilmelde dig begge forsøg, dog kun en tilmelding pr. forsøg. Er du forhindret i at deltage, er det vigtigt at du melder afbud så tidligt som muligt.

 

Du kan deltage i forsøgene hvis du:

-      Er mellem 18 og 30 år gammel.

-      Har normalt eller korrigeret til normalt syn (du må altså gerne bruge briller og/eller kontaktlinser)

-      Har et dansk CPR-nummer (da betalingen kræver dette)

Kompensation bliver udbetalt som gavekort (
https://www.gogift.com/da-DK/content/super-consumer; der skal betales skat af beløbet). 

 

ADVARSEL!: Hvis du viser symptomer på COVID-19, som feber eller en vedvarende hoste, beder vi dig venligst kontakte os for at ændre tid eller annullere din aftale.

 

Vi foretager følgende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå smitte med COVID-19:

-       Du modtages udenfor bygningen.

-       Samtale mellem dig og forsøgsudøver vil hovedsagelig foregå udendørs.

-       Du vil få udleveret mundbind og engangshandsker som skal bæres under forsøget.

-       Forsøgsudøver bærer mundbind og engangshandsker under forsøget (nye engangshandsker for hvert forsøg).

-       Alle kontaktflader vil blive rengjort mellem deltagere.

-       Der vil være udluftning på mindst 30 minutter mellem deltagere.

-       Under forsøget opholder forsøgsudøver sig mindst tre meter fra dig.

 

 

Forsøg 1 (Open closed)

I dette forsøg bliver du bedt om at genkende og rapportere bogstaver som du ser på en skærm.

Varighed: ca. 1 time

Tidspunkt: 29. juni til 9. juli

Betaling: 300 kr. 

Sprog: Dansk/Engelsk

Er du interesseret, vælg venligst en tid på følgende link: 

https://doodle.com/poll/u5mfa328uwkn747m

Ønsker du at aflyse kontakt venligst Chiron Oderkerk på code@kadk.dk

 

Forsøg 2 (Eye-tracking)

I dette forsøg bliver du bedt om at læse en tekst på en skærm.

Varighed: ca. 1 time

Tidspunkt: 30. Juni til 6. juli

Betaling: 300 kr. 

Sprog: Dansk

Er du interesseret, vælg venligst en tid på følgende link: 

https://doodle.com/poll/8ru9iy9u5huniyvk

Ønsker du at aflyse kontakt venligst Katsumi Minakata på kami@kadk.dk

 

 

Sted: 
KADK

bygn 90, indgang U.

Fabrikmestervej 10

Holmen

 

 

Participate in experimental research on font legibility

In this computer experiment, you will be asked to recognize and report what you see on screen. If you are unable to attend, we ask that you report your cancellation as early as possible. 

 

You can participate in the trials if you:

- Are between 18 and 30 years old.

- Has normal or corrected-to-normal vision (you are welcome to wear glasses and / or contact lenses)

- Have a Danish CPR number (as payment requires this)

 

Remuneration is paid as a gift card (https://www.gogift.com/da-DK/content/super-consumer; tax is payable on the amount).

 

WARNING!: If you show symptoms of COVID-19, such as fever or a persistent cough, we ask that you contact us to reschedule or cancel your appointment.

 

We prepare the following safety precautions to avoid infection with COVID-19:

- You are received outside the building.

- Introduction to the experiment and conversations between you and the experimenter will mainly take place outdoors.

- Both you and the experimenter will be given an FFP3 mask and disposable gloves to be worn during the experiment.

- All surfaces will be cleaned between participants.

- There will be at least 30 minutes of ventilation between participants.

- During the testing, the experimenter stays at least three meters from you.

 

Trial 1 (Open closed)

Attempts at approx. 1 time

Time: 29. June to 9. July

Payment: 300 kr.

Languages: Danish / English

If you are interested, please choose a time at the following link:

https://doodle.com/poll/u5mfa328uwkn747m

For cancellations please contact Chiron Oderkerk at code@kadk.dk

 

 

Location

KADK

building 90, entrance U.

Fabrikmestervej 10

Holmen

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17034724
 


Sofie Beier
The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design
Philip de Langes Allé 10
1435 København
Tlf: 28700860
sbe@kadk.dk