Bookmark and Share
 


Raske mænd og kvinder søges til videnskabeligt projekt (2.500 kr. for fuld deltagelse)

 
Raske mænd og kvinder søges til videnskabeligt projekt (2.500 kr. for fuld deltagelse)

Vi søger raske mænd og kvinder mellem 18-59 år til fastsættelse af normalværdier for målinger udført i projekt, der undersøger potentielle effekter af en glutenfri diæt blandt patienter med multipel sklerose eller forstadier til sygdommen. Projektet undersøger desuden potentielle samspil mellem tarmen og hjernen, der kan hjælpe os til at forstå, hvorfor og hvordan multipel sklerose opstår, samt forbedre diagnostikken og udvikle bedre behandlingsmuligheder.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:

 • Er rask

 • Er myndig og mellem 18-59 år

 • Ikke lider af svær klaustrofobi

 • Ikke har forskellige metaldele i kroppen, bl.a. pacemaker, insulinpumpe og metalsplinter i øjnene.

 • IKKE er i blodfortyndende behandling med ét af følgende præparater: Warfarin (Marevan), Phenprocoumon (Marcoumar), Fondaparinux (Arixtra), Dabigatran etexilat (Pradaxa), Rivaroxaban (Xarelto), Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient), Ticagrelor (Brilique). 


Dag 1: Sukkertest

     Du møder fastende ind om morgenen på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet ved Frederiksberg eller ved Skleroseklinikken på Rigshospitalet- Glostrup. Undersøgelsen starter ved, at du bedes tømme blæren, hvorefter du drikker et glas vand, hvori der er opløst tre forskellige sukre. I de efterfølgende fem timer opsamler du urin i udleveret urinbeholder. De anvendte sukre findes normalt ikke i vores krop, hvorfor mængden af sukrene i urinen er et udtryk for, hvor god tarmen er til at optage nærring, samt hvor god den er til at beskytte kroppen fra udefrakommende uønskede molekyler. Det er ikke tilladt at spise eller drikke under testen, udover det der bliver serveret én gang i timen. Under sukkertesten får du målt vægt, højde og taljeomkreds, og du bliver bedt om at besvare udleveret spørgeskema. Du er velkommen til at tage en bog eller en bærbar med, så du kan udnytte ventetiden. Dagen inden sukkertesten bedes du desuden undgå bestemte fødevarer og medicin, som kan interferere med testen. Ved afslutning af sukkertesten får du udleveret udstyr til indsamling af fæces- og morgenurinprøver, der skal afleveres ved næste undersøgelsesdag.

     Dag 2: MR-skanning

      MR-skanning foregår ved Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet, Glostrup. MR-skanning anvendes bl.a. til at undersøge din hjernes metabolisme herunder iltforbrug og laktatdannelse. Du vil undervejs få briller på, hvorigennem fremvisning af billeder anvendes til at stimulere din hjerne visuelt. Derudover vil du blive bedt om at tage en maske på, der dækker for mund og næse, og

      forsyner dig med luft, således mængden af indåndet ilt kontrolleres under forsøget. Forsøget lever op til MR sikkerhedsstandarderne. Den samlede undersøgelse varer i alt ca. to timer. Hvis det er aftalt, at MR- skanning og indsamling af biologisk materiale udføres på samme dag, bliver du efterfølgende sendt til Skleroseklinikken, Rigshospitalet- Glostrup.

      Dag 2 eller 3: Indsamling af biologisk materiale og OCTA

      Indsamling af biologisk materiale foregår ved Skleroseklinikken, Rigshospitalet, Glostrup og varer ca. to timer. Her afleverer du fæces- og morgenurinprøver, får lavet optisk kohærens tomografi – angiografi (OCTA) samt får taget lumbalpunktur og blodprøver. OCTA er en ikke-invasiv metode, som måler på de blodkarstrukturer, der findes i nethinden i øjet. Undersøgelsen varer ca. 10. minutter og foregår ved at du sidder tæt på og kigger ind i apparatet. Lumbalpunktur er en undersøgelse, hvor lægen trækker ca. 10-15 ml spinalvæske ud fra rygmarvskanalen. Denne væske gendannes igen i løbet af få timer. Spinalvæsken beskytter hjernen og rygmarven mod fysiske skader, og spinalvæske fra din undersøgelse anvendes til at validere nye biomarkører, der kan være med til at forbedre diagnostikken og behandlingsmulighederne for multipel sclerose. Selve undersøgelsen varer ca. 25 min. Undersøgelsen kan opleves som ubehagelig af nogle, mens andre er helt upåvirkede. Der er mulighed for at få beroligende medicin inden undersøgelsen, og lægen kan vælge at lægge en lokal bedøvelse. I nogle tilfælde kan der forekomme hovedpine efter lumbalpunkuren, som typisk forsvinder, når du ligger ned. Opstår der hovedpine, kan du tage smertestillende håndkøbsmedicin.

      Hvis du ønsker at deltage i forsøget eller har yderligere spørgsmål bedes du sende en mail til moschoula.passali@regionh.dk, hvor du oplyser dit fulde navn, telefonnummer, alder, køn, vægt og højde.

      Mvh.
      Lina Moschoula Passali
      cand.scient. i Klinisk Ernæring Skleroseklinikken, Rigshospitalet- Glostrup
      moschoula.passali@regionh.dk
      42927088

      Projektet er godkendt af videnskabsetisk komité med projekt-ID: H-17019986 og anmeldelsesnr: 72102. 

       
       
       
       
      Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17019986, 72102
       


      Moschoula Passali
      Rigshospitalet- Glostrup/ Neurologisk Afdeling, Skleroseklinikken
      Valdemar Hansens Vej 13
      2600 Glostrup
      Tlf: 42927088
      moschoula.passali@regionh.dk