Bookmark and Share
 


Raske under 50 år til elektrisk stimuleret træningsprojekt

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 50 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18 og 30.
  • Dyrker op til timers motion ugentligt.
  • Ingen struktureret styrketrænet det sidste halve år
Raske forsøgspersoner søges til deltagelse i sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt:

På Sektion for Idræt påbegyndes et sundhedsvidenskabeligt træningsprojekt med fokus på
muskelopbygning og -træthed som følge af elektrisk stimuleret muskelarbejde.

Titel: Effekt af elektrisk induceret excentrisk træning og udtrætning af knæstrækkermuskulaturenfør og efter 4 ugers træning.

Det er alment kendt, at styrketræning effektiv kan forbedre muskelstyrke og -størrelse, samt
muskeludholdenhed. I visse tilfælde kan personer med sygdom, skader eller andet dog ikke udføre
denne type arbejde ved egen kraft, hvilket typisk fører til et drastisk tab af muskelmasse og fysisk
funktion. Et tilbud til disse personer kan være en type træning, hvor deres muskler aktiveres ved hjælp
af elektrisk stimulation. Denne type træning laves dog typisk som statisk arbejde, altså uden
bevægelse af arm eller ben. Ved almindelig styrketræning (uden elektrisk stimulation) er den generelle
opfattelse, at dynamisk træning er mere effektivt end statisk træning til at forøge muskelstørrelse og
styrke. Dette er dog ikke velundersøgt ifm. elektrisk stimulation.

Vi ønsker med dette studie at undersøge hvorledes man ved dynamisk træning med elektrisk
stimulation kan forbedre muskelkraft og styrke i et 4-ugers træningsforløb, og om træningsformen
kan øge tolerancen over for udtrætning. Før træningsforløbet vil der være tilvænning til tests og
elektrisk stimulation. På testdage måles muskeltykkelse, muskelstyrke ved frivillig aktivering samt
muskelkraft ved forskellige bevægelseshastigheder ved elektrisk stimulation i frisk og udtrættet
tilstand.


Vi søger forsøgspersoner der opfylder følgende:
- Raske personer fra 18-50 år med en BMI mellem 18-30.
- Du må ikke styrketrænet dine ben systematisk inden for de sidste 6 måneder.
- Du må ikke være gravid, have epilepsi, forhøjet blodtryk og/eller pacemaker, eller have
smerter eller bevægelighedsproblemer i knæ og/eller hofteled.

Gevinst ved deltagelse:
- Information vedrørende funktionelle tests samt målinger.
- Skattepligtig godtgørelse på 1000 kr. ved gennemførelse af forløbet.

Er du interesseret i at høre mere om projektet er du velkommen til at kontakte de projektansvarlige:
Jon Herskind (PhD-studerende, Stud. Cand. Scient.). Mail: jherskind@ph.au.dk, tlf. +45 2826 0739
Anders Emil Ejskjær Gravholt (Stud. Cand. Scient.). Tlf. +45 5045 2810
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-274-19
 


Anders Gravholt
Sektion for Idræt, Aarhus Universitet
Dalgas Avenue 4
8000 Aarhus C
Tlf: 50458210
201409734@post.au.dk