15-12-2009

Betingelser for annoncering

  Ved oprettelse af en profil på Forsøgsperson.dk's accepterer du følgende:
  • Du verificerer rigtigheden af de indtastede informationer.
  • Kun forsøg godkendt af de Videnskabsetiske Komiteer vil blive opslået.
  • Forsøgsperson.dk kan til enhver tid afvise at opslå en annonce.
  • Ved indsendelse af en annonce giver man accept af at annoncencen offentliggøres på internettet.
  • Forsøgsperson.dk kan ikke garantere at forsøgspersoner vil henvende sig på baggrund af en opslået annonce.