11-01-2008

Betingelser

Ved tilmelding til Forsøgsperson.dk's database giver du tilladelse til, at Forsøgsperson.dk indsamler, opbevarer , systematiserer og videregiver følsomme oplysninger til videnskabelige institutioner. Ved videnskabelige institutioner menes private og offentlige institutioner med et aktuelt forsøg godkendt af videnskabsetisk komité. Disse institutioner skal samtidig være godkendt af datatilsynet til at indsamle og opbevare sådanne oplysninger.

Ved oprettelse af en profil accepterer brugeren at blive kontaktet af en videnskabelig institution. Brugeren kan på ethvert tidspunkt afvise at deltage i et forsøg.

Brugeren verificerer ved oprettelsen af sin profil rigtigheden af de indtastede informationer.

Opbevaring i og overførsel til og fra Forsøgsperson.dk's database sker krypteret med en internationalt anerkendt algoritme.

Enhver profil kan på et hvilket som helst tidspunkt slettes af brugeren af profilen. Slettes en profil vil alle data permanent slettes.

Forsøgsperson.dk kan på et hvilket som helst tidspunkt slette enhver profil. Ligeledes kan Forsøgsperson.dk afvise brugere der forsøger at misbruge hjemmesiden.

Ved tilmelding til databasen accepterer brugeren at modtage e-mails fra Forsøgsperson.dk. Forsøgsperson.dk tilstræber at sende så få e-mails som muligt til brugerne.

Alle profiler skal opdateres mindst hver 3. måned. Er der gået 3 måneder siden sidste opdatering sendes en e-mail. Såfremt profilen ikke opdateres indenfor 2 uger efter modtagelse af e-mailen, slettes profilen.

Ved ændringer i betingelserne accepterer brugeren at modtage en email med disse ændringer. Brugeren kan efter eget valg efterfølgende slette profilen.


Forsøgsperson.dk's database er godkendt af datatilsynet med journal-nummer: 2007-42-0353.