Sæt hak i denne boks såfremt du ikke vil deltage i forsøg med afprøvning af nye lægemidler.