E-cigaret rygere søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Ryger e-cigaretter

VOKSNE E-CIGARET RYGERE SØGES

_____________________________________

Projektet PASVAB søger voksne e-cigaret rygere til gennemførelse af et kontrolleret indeklima eksponeringsforsøg, der skal undersøge de eventuelle helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter.

Baggrund
Der er på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin. Ligeledes mangler der viden om, hvordan den passive udsættelse for dampe fra e-cigaretter påvirker de mennesker, der udsættes for det. Formålet med vores undersøgelse er derfor at undersøge dampe fra e-cigaretter og deres kortsigtede påvirkning af helbredet hos personer med følsomme luftveje pga. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Ligeledes ønsker vi at undersøge immunforsvaret blandt e-rygere.

Hvem kan deltage?
Voksne, som opfylder følgende kriterier:

  • Alder mellem 18 og 65 år
  • At du er rask dvs. ikke lider af alvorlig medicinkrævende sygdom
  • At du damper e-cigaretter (eventuelt i kombination med at ryge almindelige cigaretter)

Hvad går forsøget ud på?

Selve forsøget kræver, at du kommer til en forundersøgelse (ca. 1,5 time) samt 2 eller flere dage med forsøg (i tidsrummet 10.00-17.00). Forsøget gennemføres som et eksperimentelt studie, hvor i alt 36 voksne med KOL udsættes for henholdsvis ren luft og luft med damp fra e-cigaretter. Forsøget gennemføres ved at du, sammen med 2-3 andre personer, opholder dig i vores ene klimakammer, mens I skiftevis damper på e-cigaretter. Denne damp føres ved hjælp af et rør over i et andet klimakammer hvor 4 af deltagerne med KOL befinder sig. I klimakammeret opretholdes et stabilt indeklima med konstant temperatur og luftfugtighed, samtidig med at dampen fra e-cigaretter måles og kontrolleres. Hver undersøgelsesdag skal du opholde dig ca. 4 timer inde i kammeret. Her kan du arbejde, se film eller læse. Der vil være fuld forplejning på forsøgsdagene. Før og efter forsøget måler og vurderer vi alle deltageres almene helbred. Undersøgelsen forventes afviklet i løbet af foråret 2017.

Hvad måler vi?

Forløbet planlægges individuelt og tilpasses så vidt muligt deltagerne. Målingerne i kammeret omfatter en række fysiske målinger af indeklimakvaliteten (temperatur, luftfugtighed, ventilation og partikler). Desuden vil vi gennemføre enkelte objektive kliniske undersøgelser før og efter forsøget. Vi vil undersøge immunforsvarets reaktion ved en næseskylning (nasal lavage), der skal belyse hvordan du reagerer på at dampe e-cigaretter. For at kunne vurdere resultaterne af undersøgelsen, er det vigtigt, at du følger de instrukser, der er fastsat, og møder til de aftalte tidspunkter.

Ulempegodtgørelse

Som forsøgsperson modtager du en kompensation (B-skattepligtig indkomst) på 500,- kr. pr. forsøgsdag, som udbetales efter endt deltagelse.

Kontaktinformation

Er du interesseret i at høre mere om PASVAB, beder vi dig kontakte Karin R. Laursen på tlf. 21 55 15 09 eller via e-mail krl@ph.au.dk eller Vibeke H. Gutzke på tlf. 28 99 24 03 eller via e-mail vhgu@ph.au.dk. Vi sidder ved telefonen på hverdage mellem 09.00 og 15.00.

Forsøget udføres i samarbejde med Overlæge Elisabeth Bendstrup, Lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Midt og udføres efter nationale og internationale regler for datasikkerhed.  Alle data om deltagerne vil være fortrolige. Du kan som forsøgsperson til enhver tid melde fra, uden at dette på nogen måde får betydning for dig. Forsøgspersoner er beskyttet af statens og Universitetets selvforsikringsordning. Projektet er finansieret af Realdania forskning. Den projektansvarlige er Torben Sigsgaard, professor, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, tlf. 28 99 24 26, e-mail ts@ph.au.dk.

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-273-16
 


Karin Rosenkilde Laursen
Institut for Folkesundhed, Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus
Tlf: 21551509
krl@ph.au.dk