Insitut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital søger deltagere til projekt omkring billeddannende metoder i knæskalssener

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mellem 18 og 45 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 18.5 og 30.
 • Idrætsaktiv

I dette projekt søger vi både deltagere med smerter og uden smerter i knæskalssenen.


Du skal opfylde følgende kriterier for at komme i betragtning til projektet:

 • Alder 18-45 år
 • BMI 18.5-30 km/m^2.

Hvis du opfylder en eller flere af nedenstående kan du ikke deltage

 • kroniske gigtstgdomme
 • sukkersyge
 • ryger
 • forhøjet kolesteroltal
 • graviditet
 • amning


Du vil blive grundigt undersøgt af en læge, samt få foretaget ultralydsskanning og 2 MR-skanninger, én almindelig klinisk skanning og én skanning på den nye højfelt forskningsskanner på Hvidovre Hospital. Disse vil blive sammenholdt med vævsprøver fra dine knæskalssener, som udtages samme dag som den sidste MR-skanning.


Umiddelbart efter undersøgelserne vil du blive startet op i behandling, hvis du er i den gruppe der har smerter i knæskalssenerne.

Forskningsprojektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden j.nr.: H-18048248 og har opnået tilladelse fra Datatilsynet j.nr.: VD-2019-150.
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18048248
 


Nikolaj Mølkjær Malmgaard-Clausen
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, 2. tværvej, indgang 8
2400 
Tlf: 23328422
bfh-fp-7tknee@regionh.dk