Undersøgelse af immunforsvaret i lungerne hos astma og KOL patienter

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 75 år gammel.
  • Astma patienter må ikke være aktiv ryger
Har du astma eller KOL? 
Kunne du tænke dig at deltage i et lodtrækningsforsøg, som undersøger virkningsmekanisme  af et kendt antibiotikum (azithromycin) på immuneforsvaret hos astma eller KOL patienter?

Forsøget indebærer bl.a.:
- Undersøgelsen forgår på en højt specialiseret afdeling, Bispebjerg Hospital.
- I alt 4 besøg og 2 telefoniske opfølgninger.
- Tablet behandling 3 gange om ugen i 3 mdr.
- To kikkertundersøgelser af lungerne (før og efter behandlingen).
- Der ydes kompensation til forsøgsdeltager for deltagelsen i undersøgelsen.

Hvem kan deltage? Du skal 
- Enten have astma eller KOL og er i fast inhalationsbehandling, trods fast behandling har du haft en eller flere forværringer (eksacerbation) af din astma eller KOL i sidste 12 mdr.

Projektet er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden.

Kontakt:
Læge Muzhda Ghanizada:
E-mail: muzhda.ghanizada.02@regionh.dk
Telefon: 21 55 94 38
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19067267
 


Muzhda Ghanizada
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Ebba Lunds Vej 48, Indgang 66
2400 København NV
Tlf: 29204843
muzhda.ghanizada.02@regionh.dk