Er du i behandling med kolesterolsænkende lægemiddel?

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 65 og 80 år gammel.
  • I behandling med kolesterolsænkende lægemiddel gn. min. 12 mdr.

Er du i behandling med statiner?


Har du lyst til at deltage i et nyt projekt om hvorvidt statin behandling af ældre, raske mennesker påvirker muskelfunktionen?


Vi søger 100 mænd og kvinder i aldersgruppen 65-80 år som er i behandling med et statin præparat gn. min. 12 mdr. 

Vi skal undersøge:

  • Om statinerne kan påvirke musklernes funktion, styrke og størrelse hos ældre personer.

  • Hvorledes det er besluttet, at du skal være i statin behandling.

Det skal du igennem:

  • Forsøget kræver at du holder 2 måneders pause i din behandling med statiner, og derpå genoptager din sædvanlige behandling.

  • Før og efter pausen, samt 2 måneder efter at du har genoptaget behandlingen bliver din muskelfunktion og muskelmasse målt ved styrketest, gangtest og en scanning. Der bliver desuden udtaget blodprøver og optaget et elektrokardiogram (EKG) samt gennemført en klinisk lægeundersøgelse.

Forsøget foregår på tre hospitaler:

  • Bispebjerg-Frederiksberg hospital

  • Herlev hospital

  • Slagelse sygehus

Foruden en informationssamtale, vil der være 5 fremmøde dage til tests og/eller blodprøvetagning.  

Krav til forsøgspersonerne:

Du skal være rask, og må ikke have (eller have haft) hjerte-kar sygdom, type 2 diabetes, epilepsi, eller nyresygdom. 


Statiner er fællesbetegnelsen for en række lægemidler som bruges mod forhøjet kolesterol: Atorvastatin, Simvastatin, Rosuvastatin, Fluvastatin, Rosuvastatin, Lovastatin, Pravastatin


Kontakt venligst:


Sofie Strømgaard, læge.                         Thea Winther Pødenphanth, læge.                     Morten Bruun Korsholm, læge.

Afdelingen for Ældresygdomme (Geriatri)   Medicinsk afdeling                                         Geriatrisk afdeling, 

Slagelse sygehus                               Herlev Hospital                                         Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

d030270@dadlnet.dk                         thea.winther.poedenphanth@regionh.dk     morten.bruun.korsholm@regionh.dk 

                           Tlf: 30274262                                        Tlf: 61716317                    

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20026737
 


Linda Wiuff Petersen
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1
2730 Herlev
Tlf: 31217305
linda.wiuff.petersen.01@regionh.dk