Forsøgspersoner med type I diabetes søges til videnskabelig undersøgelse på Aarhus Universitetshospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er mellem 18 og 50 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 19 og 26.
  • Er ikke-ryger.
  • Har type 1 diabetes

Metaboliske effekter af eksogen ketose hos patienter med type 1 diabetes og raske kontroller – et kontrolleret, randomiseret, klinisk studie.

 

Patienter med type 1 sukkersyge mangler det livsvigtige hormon, insulin. Derfor er disse patienter absolut afhængige af insulinindsprøjtninger for at overleve. Ved svær mangel på insulin vil patienterne i værste fald udvikle den alvorlige tilstand sukkersyge-syreforgiftning (diabetisk ketoacidose). Ved diabetisk ketoacidose dannes for mange såkaldte ”ketonstoffer” i kroppen, som bidrager til alvorligheden af tilstanden. Vi kender dog endnu ikke helt bagrunden herfor.

Ketonstoffer virker som ”brændstof” i kroppen, og de er en vigtig alternativ energikilde hos mennesket i stedet for fx sukker og fedt. Ny forskning viser, at ketonstoffer har flere gode helbredsmæssige effekter, fx ved hjertesygdom og demenssygdom. Der er lavet forsøg, hvor man har givet ketonstoffer til raske forsøgspersoner med stor succes. Det er interessant at se, om de gode helbredmæssige effekter også findes hos patienter med type 1 sukkersyge. Vi vil i denne undersøgelse øge mængden af ketonstoffer i kroppen hos patienter med type I sukkersyge ved at give ketonstofferne direkte ind i blodbanen. 

Vi forventer med dette forsøg at blive klogere på, hvad der sker hos patienter med type I sukkersyge såvel som i raske, når mængden af ketonstoffer i kroppen øges. Vi vil kigge på, hvad der sker i muskler og fedt samt i hjertet. Vi håber desuden at blive klogere på, hvorfor patienter med type 1 sukkersyge udvikler diabetisk ketoacidose, så vi i fremtiden kan blive bedre til at behandle denne tilstand.

 

Vi søger: normalvægtige mænd med sukkersyge type I, mellem 18-50 år.

Tidsforbrug: Det forventede tidsforbrug i forbindelse med forsøgsdagen er ca. 17 timer. Det skyldes, at forsøgspersoner indlægges aftenen før selve forsøgsdagen, kl. ca. 22. Der vil forud for forsøgsdagen være en forundersøgelse af ca. 1. times varighed.

Undersøgelsesdag og undersøgelser:

Selve undersøgelsesdagen starter kl. 8.00 og varer ca. 7 timer. Såfremt forsøgsdeltager ikke har normalt blodsukker eller ikke er velbefindende efter de 7 timer, vil perioden forlænges, indtil deltagerens fysiske tilstand og blodprøver er tilfredsstillende. 

I forbindelse med dagen anlægges to tynde vene-katetre (drop) på armene, som bruges til at tage blodprøver samt til at give ketonstoffer og saltvand (kontrol) i tilfældig rækkefølge. Via vene-katetrene gives også insulin samt en lille mængde radioaktivt sukker og fedt samt ”mærkede” aminosyrer (for at måle omsætningen af disse).

Hvilestofskiftet bestemmes, og der tages to fedt- og to muskelprøver, på størrelse med en grønært, for at vurdere påvirkninger i muskler og fedtvæv. Yderligere vil forsøgspersonerne få undersøgt blodgennemstrømningen i den ene arm med en blodtryksmanchet samt få foretaget en ultralydsscanning af hjertet for at bestemme hjertets pumpefunktion.

Du kan til hver en tid udgå af undersøgelsen, hvis du selv ønsker det, eller der forekommer alvorlige bivirkninger.

Ulempegodtgørelse: Der udbetales 1200 kr. i ulempegodtgørelse for deltagelse i projektet. Beløbet er skattepligtigt.

Sted: Undersøgelserne foregår på Medicinsk Forskningslaboratorium, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N

 

Inden du beslutter dig for at deltage, vil du modtage en grundig skriftlig og mundtlig information om undersøgelserne.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte:

Læge Maj Bangshaab

Medicinsk forskningslaboratorium, Steno Diabetes Center Aarhus

Aarhus Universitetshospital

Tel: 30334546

E-mail: bangshaab@clin.au.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-251-20
 


Maj Bangshaab
Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
Tlf: 30334546
bangshaab@clin.au.dk