Warning: Undefined array key 20231130 in /customers/1/1/0/forsoegsperson.dk/httpd.www/show_ad.php on line 43 Forsøgsperson.dk


 


Hovedpine efter COVID‐19 infektion? Forsøgspersoner søges til forsøg om behandling af hovedpine efter COVID‐19 infektion.

 

Du kan sandsynligvis deltage hvis du:

  • Er mand / kvinde over 18 år.
  • Har fået hovedpine, som startede enten under påvist COVID-19 infektion eller højest 4 uger efter diagnosen.
  • Har haft hovedpine i mindst 4 uger efter påvist COVID-19 infektion.
  • Har moderat til svær hovedpine i mindst 6 timer om ugen.
  • Ikke havde migræne eller langvarig hovedpine før COVID-19 infektionen.
  • Er villig til at angive daglig smertescore i en logbog i 7 dage.

Du vil ved henvendelse få stillet yderligere spørgsmål for at sikre, at du passer ind i forsøgets målgruppe.

 

Forsøget ønsker at undersøge om lokalbedøvelse af et nerveområde i næsens bagvæg kan kurere vedvarende hovedpine efter COVID-19 infektion.


Forsøget indebærer:

 

Forsøget består af et informationsmøde, hvor du kan afgive informeret samtykke. Herefter vil du få anlagt Ganglion Sphenopalatinum blokket (GSP-blok) med behandling efter lodtrækning med enten 1) lokalbedøvelse (aktiv behandling), 2) behandling med uvirksomt stof eller 3) behandling med falsk blokade, hvor der ikke opnås kontakt til nerven. Anlæggelsen af blokaden tager ca. 10 minutter, hvorefter man ligger ned i yderligere 30 minutter. Hele forsøgsbehandlingen tager derfor ca. 1 time.

Efter forsøgsbehandlingen vil du blive bedt om at vurdere dine smerter og angive dem samt eventuelt medicinindtag dagligt i en logbog. Efter 7 dage kontaktes du ved et telefonopkald og logbogen gennemgås. Hvis der ikke er opnået bedring af hovedpinen til let eller ingen smerte efter 7 dage vil du blive tilbudt en ny blokade, denne gang med lokalbedøvelsesmiddel (aktiv behandling).

 

Forsøget foregår i patient-testlokaler i Center for Translationel Forskning på Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsensvej 4B, opgang 80B. Deltagere rekrutteres løbende i forsøgets løbetid. Forsøgsstart finder sted januar 2020 og forsøget forventes afsluttet i december 2021 når i alt 60 har deltaget.

 

Hvis du er interesseret, kan du kontakte:

Mads Seit Jespersen

Læge, Anæstesiafdelingen, Bispebjerg Hospital

 

Telefon: +45  51 42 37 98

E-mail: mads.seit.jespersen@regionh.dk


 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20080144
 


Mads Seit Jespersen
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København
Tlf: 28933552
mads.seit.jespersen@regionh.dk