Søges: Raske forsøgspersoner til forskningsprojekt i effekten af sæson og adfærd på søvnkvalitet - varighed 1 år

 

Projektets titel: Søvn i ultra langtidsperspektiv; Sæson og adfærdsmæssig inducerede variationer
(Sleep in the ultra-long-term perspective; Seasonal and behavioral induced variation)

Hvem:
Du kan deltage i dette forsøg hvis du: 
• Er over 18 år gammel
• Er sund og rask
• Er indstillet på at være med i et forsøg der varer ca. 1 år

Du kan ikke deltage i dette forsøg hvis du blandt andet:
• Er gravid
• Har søvnforstyrrelser og/eller tager medicin der påvirker søvnen

Hvad:
Effekten af adfærdsmæssige og biologiske rytmer på søvnkvalitet kendes endnu ikke i detaljer, men de er vigtige elementer for at kunne vejlede til en bedre søvn. Dette forskningsprojekt strækker sig over et år, hvor vi vil registrere forandringer i hjerneaktiviteten under søvn for at undersøge effekten af adfærdsmæssige og biologiske rytmer på søvnkvalitet.

Forsøget varer ca. 1 år for hver deltager og deltagelse i forsøget omfatter:
• Langtidsmonitorering af hjerneaktivitet: For at kunne måle hjerneaktivitet under søvn, vil du under lokalbedøvelse få lagt et implantat ind under huden i hårregionen. Implantatet er på størrelse med en 2 krone, hvor der er påsat en elektrode som ligger fra det ene øre og frem mod øjet, se illustration. Implantatet vil ikke være synligt efter implantation. For at måle hjerneaktiviteten skal du bære et lille apparat om natten (se illustration) som påsættes fx en T-shirt. Dette apparat har en ledning, hvor der er en lille optagerenhed for enden som klæbesfast bag øret. Apparatet opbevarer de data, der optages. Implantatet fjernes efter forsøget
afsluttes.

• Måling af bevægelse: Du vil bære et aktivitets-armbånd, der registrerer dine bevægelser og hjerteslag.
• Kontrol hjernebølgemålinger (PSG): Du vil skulle sove derhjemme med elektroder påsat hovedregionen samt en dataopsamlingsenhed spændt på overkroppen eller placeret nær sengen 6 gange i løbet af året. Du vil i denne forbindelse få besøg hjemme af personale tilknyttet forsøget.
• Spørgeskema og hjemmetest: Du skal udfylde et spørgeskema og udføre en kort kognitiv test hver morgen på din telefon. Du skal forvente af bruge ca. 5 minutter på dette hver morgen. Opgaven skal meget gerne udføres inden du tager afsted og inden for din dags første time.
• Spørgeskema og interview: I forbindelse med download af data skal du udfylde en række spørgeskemaer, lave en kort test som tester signalkvaliteten af udstyret og deltage i et kort interview som omhandler din oplevelse af at bære implantatet og apparatet. Dele af dette vil kræve fysiske møder, som foregår på de lokationer, der er nævnt nedenfor.

Hvor:
Forsøget foregår på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, UNEEG medical A/S og i eget hjem (efter aftale).
Der er i alt 25 fysiske møder i løbet af de 13 måneder, du deltager i forsøget på de forskellige lokationer. Hertil kan der forekomme korte telefonmøder.

Betaling:
Du vil blive kompenseret i form af ulempegodtgørelse ud fra følgende specificering:
• 1000 kr. for hhv. implantation og eksplantation af 24/7 EEG„¢ SubQ
• 100 kr. for hver døgn du:
    1. sover med 24/7 EEG„¢ SubQ
    2. bærer et aktivitets-armbånd
    3. udfører en kognitiv test
    4. udfylder et spørgeskema
• 500 kr. for hver nat du monitoreres med PSG udstyr

Du bliver således kompenseret i form af en ulempegodtgørelse med op til 41.500 kr. i alt.
Derudover vil omkostninger til transport i forbindelse med forsøget blive dækket.
Du skal være opmærksom på at ulempegodtgørelse er skattepligtigt og bliver indrapporteret til SKAT.

Kontakt:
Du kan høre mere om forsøget ved at kontakte Esben Ahrens
 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SJ-:778
 


Esben Ahrens
UNEEG medical A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Tlf:
eahr@uneeg.com