Raske kvinder søges til studie om knoglesmerter hos kræftpatienter

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er mellem 55 og 80 år gammel.

Raske kvinder søges til studie om knoglesmerter hos kræftpatienter 

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:   

  • Er kvinde
  • Er rask
  • Har relevant aldersmatch (typisk 55-80 år)
  • Kan tale og læse dansk


Undersøgelsen

Sted: Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, 2100 København Ø.

Tidsforbrug: 2 timer

Tests: Kvantitative sensoriske tests udføres for at beskrive og måle smerter og føleforstyrrelser. Testene bliver udført to steder på din hud, hvor du testes for ændret følsomhed overfor kulde og varme (25°C og 40°C), samt ændret følsomhed overfor mekanisk stimulering med en pensel og "weighted pins", der bedst beskrives som små nåle, der berører huden. Cuff pressure algometri benyttes til at undersøge ændringer i din medfødte evne til at regulere smerte. Du vil om henholdsvis højre og venstre læg få placeret en manchet, der minder om den som benyttes ved blodtryksmåling. Din følsomhed overfor gentagene stimuleringer (10 smertefulde tryk) vil blive bestemt, og du vil i op til 100 sekunder modtage et konstant moderat smertefuldt tryk på den ene læg, mens din smerte- og tolerancetærskel overfor tryk måles på den modsatte læg. Du kan ved både de kvantitative sensoriske tests og cuff pressure algometri bede om, at en stimulering afbrydes, og du kan undervejs beslutte ikke at forsætte med yderligere undersøgelser. Du må ikke bruge smertestillende medicin 24 timer før udførelsen af testene.

Honorar: Skattepligtigt vederlag på 800 kr. Transportomkostninger vil ikke blive dækket.

 

Kontakt og tilmelding

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at vide mere, kan du kontakte projektleder Rie Hansen på nedenstående oplysninger. Undersøgelsen er godkendt af den Videnskabsetiske Komité med journalnummer [H-18041465].

 

Projektleder og kontaktperson 

Rie Bager Hansen, adjunkt, farmaceut

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Københavns Universitet

Universitetsparken 2

2100 København Ø

Tlf.: 35 33 21 39; mobil: 20 97 40 77

E-mail: rikkerie.hansen@sund.ku.dk

  

Forsøgsansvarlig                        

Anne-Marie Heegaard, lektor, læge

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Københavns Universitet

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:18041465
 


Rie Bager Hansen
Københavns Universitet
Universitetsparken 2
2100 København Ø
Tlf: 20974077
rikkerie.hansen@sund.ku.dk