Forsøgspersoner til forsøg om sporing af clenbuterol

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Ikke styrketræner mere end 2 gang ugentligt

For at kunne deltage skal du være rask mand, i aldersgruppen 18 til 40 år. Du må ikke styrketræne mere end 2 gange om ugen, have indlæggelseskrævende sygdomshistorik eller være nuværende eller tidligere steroidmisbruger.

Formål: Studiet har til formål at undersøge hvordan man via analyse af en fingerprik-blodprøve kan undersøge om en atlet har misbrugt clenbuterol.

Tidsplan: Som forsøgsperson vil du i to-ugers perioder dagligt indtage clenbuterol eller placebo og efter en  3 ugers udvaskningsperiode påbegynde endnu en to-ugers periode med indtag af det modsatte præparat. På første og sidste dag i hver periode vil du møde ind på Institut for Idræt & Ernæring. Her vil du få målt kropskomposition ved dxa-scanning, VO2-max, muskelstyrke og hvilestofskifte. Desuden vil du få ultralydsscannet dit hjerte. To biopsier vil blive udtaget fra din lårmuskel under lokalbedøvelse på første og sidste besøg af de 2 to-ugers behandlingsperioder (i alt 8 biopsier). Desuden vil blive taget fingerprik-blodprøver, traditionelle blodprøver samt urinprøver på hver besøgsdag.

Forsøgene udføres ved Institut for Idræt og Ernæring, Universitetsparken 13, 2100 København Ø. For deltagelse i det fulde forsøg gives kr. 2.000 (skattepligtig). Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (H-17011319). Du kan få mere information og forsøget og de enkelte undersøgelser ved at skrive til undertegnede og bede om yderligere information.

Kasper Bengtsen, læge, PhD-studerende, Lektor Morten Hostrup, Cand. scient, PhD, Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg, Cand.scient., PhD

Kontakt: clenbuterol@nexs.ku.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17011319
 


Kasper Bengtsen
Københavns Universitet
Universitetsparken 13
2100 
Tlf:
clenbuterol@nexs.ku.dk