Overvægtige mandlige forsøgspersoner til forsøg om effekten af antioxidant indtag på muskelmetabolisme

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er mellem 40 og 60 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 25 og 35.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager insulin


Formålet er at undersøge effekten af antioxidant indtag på musklernes evne til at optage sukker.


Forsøgsdesign

Du skal gennemføre 2 screeningsdage og 3 forsøgsdage.

  • Screeningsdag 1 (ca. 45 min): Lægetjek + blodprøve
  • Screeningsdag 2 (ca. 1 time): DXA-scanning + konditalstest på cykel
  • Forsøgsdag 1-3 (ca. 6-8 timer): Insulinfølsomhedstest m/u infusion af fedt og indtag af antioxidant piller. Undervejs i testen tages blodprøver fra 2 katetre i lysken + 3 muskelbiopsier


Honorar

4000 kr. udbetalt som skattepligtig B-indkomst.

Som forsøgsdeltager får du tildelt dine egne resultater (bl.a. helbredsoplysninger, kropskomposition, præstationsevne og kondital)

 

Kontakt

Hvis dette fanger din interesse eller yderligere information ønskes kontakt: muskelsundhed@nexs.ku.dk

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19031551
 


Matteo Fiorenza
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Nørre Allé 51
2200 København N
Tlf: 50312246
maf@nexs.ku.dk