Effekten af kutan lidokain på oplevelsen af varme og kulde hos raske forsøgspersoner

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.

Raske forsøgspersoner mellem 18 og 40 år søges

Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital, søger raske forsøgspersoner til deltagelse i et videnskabelig forsøg:

”Effekten af kutan lidokain på oplevelsen af varme og kulde hos raske forsøgspersoner”

Det overordnede formål med projektet er at undersøge nogle af de parametre, der fører til ændret temperatursans. Dette kan på sigt måske kan bidrage til en bedre diagnostik af patienter med nervesygdom.

Forsøget indebærer, at vi påfører et lokalbedøvende middel på din ene arm og et placebomiddel på din anden arm. Herefter vil vi undersøge, hvordan du mærker varme og kolde stimuli hver for sig samt i kombination. Din deltagelse omfatter et besøg på ca. 3 timer. Du vil få 600 kr. i kompensation for at deltage. Beløbet er skattepligtigt.

 

For at deltage som rask person skal du:

Være mellem 18 og 40 år gammel

Ikke have psykisk eller neurologisk sygdom

Ikke have væsentlige sygdomme

Ikke have kroniske smerter eller tage smertestillende medicin

Ikke være gravid

Bemærk venligst, at ikke alle personer, der henvender sig, vil være egnede til at deltage, men du vil under alle omstændigheder høre fra os. Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske komitéer for Region Midtjylland.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere, bedes du kontakte

Ellen Lund Schaldemose, læge, ph.d.-studerende

Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet

e-mail: ells@clin.au.dk

tlf.nr: 9352 1942

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-20-21
 


Ellen Lund Schaldemose
Dansk Smerteforskningscenter
Palle Juul-Jensens Boulevard 165, Krydspunkt J109, Indgang J
8200 
Tlf: 9352 1942
ells@clin.au.dk