Raske personer søges til MR-scanning af hjertet på Rigshospitalet

 

Du kan deltage, hvis du er:

·         70+ år

·         Rask (dvs. ingen kronisk sygdom som sukkersyge, hjerte-kar-sygdom, gigtsygdom, lungesygdom, nyresygdom mv.)

·         Ikke er gravid

 

Formål

Vi søger raske personer til MR-scanning af hjertet. MR-scanning af hjertet er en undersøgelse, der foretages dagligt på Rigshospitalet til hjertepatienter. En MR-scanner er en stor magnet uden røntgenstråler og er ufarlig. Vi vil undersøge en ny MR-scanningsteknik kaldet T1 mapping, som kan bruges til at se, om der er arvæv i hjertemusklen, fx hos patienter, som har blodprop i hjertet eller hjerteklapsygdom. Vi søger raske personer for at undersøge, hvordan et normalt hjerte ser ud med T1 mapping. Resultaterne kan vi bruge til at sammenligne med, når vi undersøge patienter med hjertesygdom. Denne viden kan potentielt bidrage til bedre diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med hjertesygdom.

 

Praktisk

Du skal have foretaget en enkelt MR-scanning af hjertet, hvis du ønsker at deltage. Scanningen tager ca. 20 minutter, hvor du ligger på en briks på ryggen, som køres ind i scanneren. Under selve scanningen skal du holde vejret en del gange, da billederne kun kan tages, når brystkassen ligger stille. Scanneren laver høje lyde, og du får derfor høreværn på.

Der ydes ikke vederlag ved deltagelse i forsøget. Det er yderst sjældent, at man opdager hjertesygdomme ved MR-scanning hos personer, der føler sig raske. Du kan selv tage stilling til, om du vil informeres om eventuelle fund, der kunne have betydning for dig.

 

Tid og sted

MR-scanningen finder sted på Rigshospitalet. Scanningen kan foregå en hverdag om eftermiddagen eller i løbet af dagen i en weekend. Vi er fleksible i forhold til hvilken dag og tidspunkt, der passer dig.

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i at deltage, er du meget velkommen til at kontakte os på katrine.aagaard.myhr.01@regionh.dk eller ringe på telefon 71 12 02 80 for at høre nærmere.

 

Videnskabsetisk komité er informeret om disse undersøgelser. De har vurderet, at det ikke kræver godkendelse som et egentligt forskningsprojekt, da der kun foretages en enkelt scanning mhp. at bestemme normalværdier hos raske. Der er altså ikke tale om et egentligt videnskabeligt forsøg. Resultaterne vil blive brugt i den kliniske hverdag på Rigshospitalet og til sammenligning med patienter i andre godkendte forskningsprojekter.


Med venlig hilsen

Katrine Aagaard Myhr, læge, ph.d.-studerende, Afdeling for Hjertesygdomme, Rigshospitalet

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: -:000000
 


Katrine Aagaard Myhr
Afdeling for Hjertesygdomme, Rigshospitalet
Inge Lehmanns Vej 7, 3 tv
2100 Østerbro
Tlf: 71120280
katrine.aagaard.myhr.01@regionh.dk