Raske mænd (24-48 år) søges til sundhedsvidenskabeligt projekt på Gentofte Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 44 og 49 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18 og 22.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Vi søger en rask mand til forskningsprojektet "Hypo-Heart Exercise". I dette projekt ønsker vi at sammenligne blodets størkningsevne (koagulation) hos raske personer med patienter med type 1 diabetes. Dette gøres ved en enkel blodprøvetagning (3 ml), hvilket tager ca 5 min. Forud for blodprøven bliver du inviteret til en kort forundersøgelse á 30 min varighed, hvor vi tager en blodprøve og et hjertekardiogram. 

Projektet er godkendt ved Videnskabsetisk komité Region Hovedstaden. 


Du får:

·      Oplysninger om din helbredsstatus

·      Der gives et honorar for at deltage (skattepligtigt).

Det skal du igennem:

·      Projektets varighed = 1-2 besøg, hhv. 30min og 5 min. 

·   Fremmøde fastende på Gentofte Hospital, Center for klinisk og metabolisk forskning.


Ved interesse, kontakte venligst Per Hagelqvist 

per.gustav.hagelqvist.01@regionh.dk

tlf: +4531390346 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20023688
 


Per Hagelqvist
Center for klinisk og metabolisk forskning
Gentofte Hospitalsvej 7
2900 Hellerup
Tlf: 31390346
per.gustav.hagelqvist.01@regionh.dk