Personer med forhøjet blodtryk søges til at gøre os klogere på, hvordan blodtrykssænkende medicin påvirker COVID-19

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 105 år gammel.
  • Tager medicin regelmæssigt.
  • I behandling med blodtrykssænkende medicin af typen RAS-hæmmer

Har du forhøjet blodtryk og lyst til at deltage i et videnskabeligt forsøg?

RASCOVID-19

I Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte Hospital forsker vi blandt andet i sammenhængen mellem en bestemt gruppe af blodtrykssænkende medicin og COVID-19.Vi søger forsøgspersoner, som ikke er indlagt og ikke har coronavirus, som skal udgøre kontrolgruppen.

 

Kriterier for deltagelse:

·       Du er over 18 år

·       Du er ibehandling med blodtrykssænkende medicin af typen RAS-hæmmer (indeholder captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, trandolapril, candesartancilexetel, irbesartan, losartan, olmesartanmedoxomil, telmisartan, valsartan eller aliskiren)

·       Du er ikke svært nyresyg

·       Du er ikke svært hjertesyg

 

Hvad indebærer din deltagelse kort fortalt:

·       Screeningsbesøg på ca. 1,5 times varighed: Du får taget blod- og urinprøver og gennemgår et overordnet helbredstjek

·       Herefter skal du enten holde en pause fra din RAS-hæmmende medicin i 30 dage, eller fortsætte med at tage din medicin uændret

·       I løbet af de 30 dage vil der være 4forsøgsdage af hver 0,5-1 times varighed, hvor du bl.a. får målt blodtryk, puls og iltmætning i blodet, samt får taget blod og urinprøver. Forsøgsdagene ligger med en uge imellem

·       På forsøgets sidste dag, dag 30, vil der være en kort telefonsamtale

Vederlag ydes på i alt 2500 kr. (beskattes som B-indkomst) for deltagelse i hele forsøget.

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, kan du få yderligere oplysninger eller få tilsendt deltagerinformation ved at kontakte:

 

Læge Vivian Kliim-Hansen

Center for Klinisk Metabolisk Forskning

Gentofte Hospital, Gentofte Hospitalsvej 7, 3. sal

2900 Hellerup

Email: vivian.kliim-hansen@regionh.dk

Tlf.: 21306042 

 

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden og Lægemiddelstyrelsen

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20026484
 


Anne Marie Ellegaard
Center for Klinisk Metabolisk Forskning
Hospitalsvej 7, 3.sal
2900 Hellerup
Tlf:
anne.marie.ellegaard@regionh.dk