Overvægtige raske personer søges til at undersøge effekten af ketogen diæt på hjertet og hjernen

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er mellem 50 og 70 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 28 og 40.

Projektets baggrund og formål:

 

En ketogen kost består af et højt indtag af fedtstoffer og et begrænset indtag af kulhydrater, som forårsager et øget niveau af ketonstoffer i kroppen. I de seneste år har det vist sig, at diæten har hjerte-kar beskyttende effekter og vores forskningsgruppe har også vist at ketonstoffer fungerer som super-benzin for hjertet. Derudover vil et øget niveau af ketonstoffer forbedre hukommelse og forståelse hos mennesker, muligvis pga. øget blodgennemstrømning i hjernen.

 

Formålet med forsøget er derfor at undersøge, hvordan en ketogen diæt påvirker hjertet og hjernen. Teorien er, at et øget niveau af ketonstoffer vil forbedre energiudnyttelsen i hjertet ved at mindske iltmangel i hjertet samt øge blodgennemstrømningen i hjernen. Vi forventer, at resultaterne får en afgørende betydning for kostanbefalinger til personer med risiko for hjerte-karsygdom og type 2 diabetes.


Vi søger overvægtige mænd med BMI mellem 28-40 i alderen 50-70 år. Du må ikke have diabetes eller lide af en alvorlig sygdom i hjertet, nyre og leveren.


Undersøgelsesdag og undersøgelser:

Som forsøgsdeltager skal du gennem to perioder på 3 uger, hvor du skal spise hhv. en almindelig dansk kost og en ketogen kost. Perioderne afsluttes med en forsøgsdag, hvor der tages blodprøver og prøver fra muskel- og fedtvæv. Derefter skal du skannes med CT- og PET-skanninger med radioaktive sporstoffer for at bestemme din krops evne til at optage sukker, fedt og ketonstoffer.

 

Før forsøgsdagene vil du blive indkaldt til en forundersøgelse dag, hvor du får foretaget et generelt helbredstjek, taget blodprøver samt undersøgt i en DEXA-skanner. Efter hver forsøgsdag vil du også blive indkaldt til en DEXA-skanning og en MR-skanning

 

Tidsforbrug: 

·      En forundersøgelsesdag af ca. 2 timers varighed

·      To forsøgsdage af ca 10 timers varighed

·      To skanningsdage med DEXA-skanning og MR-skanning af ca. 1-2 timers varighed

 

Kørselsrefusion: Transport til og fra alle dage vil blive refunderet. 

Ulempegodtgørelse: Der udbetales 4000 kr. for deltagelse i projektet. Beløbet er skattepligtigt.

 

Sted: Medicinsk Forskningslaboratorium, Steno diabetes Center Aarhus og afdeling for Nuklearmedicin og PET Center, Aarhus Universitetshospital

 

Hvis du er interesseret i at deltage eller høre mere, er du velkommen til at kontakte:

Læge og ph.d.-studerende Thien Vinh Luong

Medicinsk Forskningslaboratorium, Steno diabetes Center Aarhus og afdeling for Nuklearmedicin og PET Center, Aarhus Universitetshospital

Tel: 31513750

E-mail: thiluo@clin.au.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-232-18
 


Thien Vinh Luong
Steno Diabetes Center Aarhus og Afdeling for Nuklearmedicin og PET Center, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 
Tlf: 31513750
thiluo@clin.au.dk