Personer med type 2 diabetes søges til et projekt om lavt blodsukker

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mellem 18 og 85 år gammel.
 • Har diabetes type 2

Baggrunden for projektet

Personer med diabetes, der behandles med insulin, kan opleve episoder med lavt blodsukker. Det er påvist, at personer med diabetes, der til daglig bærer en kontinuerlig glukosemåler (CGM), ikke opdager halvdelen af episoderne med lavt blodsukker, hvilket kan have betydelige konsekvenser for den enkelte. Det er dog sparsomt belyst, hvordan og i hvilken grad lavt blodsukker påvirker personer med diabetes, samt i hvor lang tid blodsukkeret skal være under et vist niveau, før det har en afgørende betydning.

Formålet med forskningsprojektet

Ved hjælp af en Freestyle Libre 2 blodsukkermåler, et aktivitetsur og en specialdesignet app ønsker vi at undersøge, hvordan lavt blodsukker påvirker personer med diabetes i forhold til kliniske faktorer, søvn, livskvalitet og produktivitet. Derudover vil vi bestemme den optimale definition for lavt blodsukker.

Du kan muligvis deltage, hvis:

 • Du har enten type 2 diabetes og er mellem 18-85 år

 • Er i insulinbehandling – mindst en injektion dagligt

Hvad indebærer det at deltage?

 • Du skal møde op hos os i Endokrinologisk Ambulatorium på Nordsjællands Hospital 3 gange af forskellig varighed mellem 30 min og 2 timer.

 • I de 10 uger, som forsøget varer, skal du bære en CGM (Freestyle Libre 2), et Fitbit aktivitetsur samt besvare et spørgeskema via en app 3 gange dagligt.

 • Vi vil ved første besøgsdag grundigt instruere dig i ovenstående, tage en blodprøve samt bede dig om at besvare en række spørgeskemaer.

 • Der ydes en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på op til 800 kr. samt hvis du ønsker det, kan du beholde Fitbit aktivitetsuret efter forsøgets afslutning. .

Forsøget udføres i Endokrinologisk ambulatorium  H0652 på Nordsjællands Hospital – Hillerød, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité, journalnummer H-20044611.


Hvis du er interesseret og ønsker at vide mere omkring projektet, er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående oplysninger:

Læge og ph.d. studerende Julie Maria Bøggild Brøsen på: Julie.maria.boeggild.broesen@regionh.dk 
Endokrinologisk Forskningsenhed H0652 - Nordsjællands Hospital. 

eller

Projektsygeplejerske Pernille Banck-Petersen på: Pernille.banck-petersen@regionh.dk. Telefon 4829 7579
Endokrinologisk Forskningsenhed H0652 - Nordsjællands Hospital.

  

   

  Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

   
   
  Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20044611
   


  Stine Tving Kjøller
  Nordsjællands Hospital - Hillerød
  Dyrehavevej 29
  3400 
  Tlf: 48297579
  Julie.maria.boeggild.broesen@regionh.dk