Vi søger donorer af livmoderhals sekret : Udvikling af en ny præventionsmetode

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er kvinde.
 • Er rask.
 • Er mellem 18 og 30 år gammel.
 • Er ikke-ryger.
 • Ikke tager medicin regelmæssigt.
 • No hormonal contraception

Vi søger donorer af livmoderhals sekret

Udvikling af en ny præventionsmetode – forstærkelse af livmoderhals sekret med et biologisk materiale.

Kan jeg deltage?

Du kan deltage hvis du er en seksuel aktiv kvinde mellem 18-30 år

og

Hvis du ikke har anvendt hormonelle præventionsmidler de seneste 3 måneder og ikke har nogle præ-eksisterende sygdomme, amenoré eller har undergået operation af æggestokkene eller livmoderhalsen.

Hvad består studiet af?

  Rutinemæssig gynækologisk undersøgelse.

  En donation af livmoderhals slim på ægløsningsdagen.

  Indsamlingen af livmoderhals slim er smertefrit og er ikke forbundet med nogen komplikationer.

Hvad er formålet med studiet?

Slimen fra livmoderhalsen vil blive brugt til at teste virkningen af biopolymerers evne til at forhindre gennemtrængning af sædceller igennem slimen.

Hvad består kompensationen af?

Der ydes en kompensation på 1000 DKK for det første besøg og DKK 800 for de efterfølgende besøg. Honoraret er skattepligtig.

Hvad hvis du er interesseret? 

 1. Udfyld nedenstående spørgeskema.

Sprøgskema


Dette spørgeskema hjælper os med at definere, om du er berettiget til undersøgelsen.

 1. Læs deltageroplysningerne for at lære om det prækliniske studie.

 2. Kontakte mig via e -mail, hvis du har spørgsmål.

 3. Du vil kun blive kontaktet, hvis du er berettiget.

Hvor?

Alle besøg for rekruttering og donation finder sted på Herlev Hospital

Kontakt: Cirqle Biomedical 

li@cirqle.bio or mt@cirqle.bioWe are recruiting cervical mucus donors

Development of a novel non-hormonal contraceptive - cervical mucus barrier enforcement with biomaterialsCan I participate?

You can participate if you are a sexually active female between 18-30 years.

and

If you have not used hormonal contraceptive methods during the last three

months and do not have pre-existing medical conditions, amenorrhea, or

undergone surgery of the ovaries or cervix.


What would it consist of?

 • Routine gynecological examination. 

 • One donation of cervical mucus on the day of ovulation.

 • The collection of cervical mucus is not painful and is not associated with any complications.


What is the purpose of the study?

The donated cervical mucus will be used to test the effect of polymers on the

penetration of sperm cells into cervical mucus.


Any compensation?

Compensation of 1000 DKK will be provided for the first donation and 800 DKK for each subsequent donation. The compensation is subject to taxation.

What if you are interested?

 1. Fill out the questionnaire linked below. Sprøgskema

This questionnaire will help us to define if you are eligible for the study.

 1. Read the Participant information to learn about the preclinical study.

 2. Do not hesitate to contact me by email if you have further questions.

 3. You will be contacted only if you are eligible.


Where?

All visits for recruitment and donation will take place at Herlev Hospital.


Contacts: Cirqle Biomedical

li@cirqle.bio or mt@cirqle.bio


 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SJ-: H-20033667
 


Cirqle Biomedical
Cirqle Biomedical / Herlev Hospital
Ole Maaløes Vej 3
2200 
Tlf:
study@cirqle.bio