Raske forsøgspersoner søges som kontrolpersoner til projekt om fysisk funktionel og kognitiv kapacitet hos patienter tidligt i deres sygdomsforløb med Sclerose

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er rask.
  • Er mellem 26 og 56 år gammel.

Du kan muligvis deltage hvis du er

Ø  Kvinde

Ø  Mellem 26 og 56 år gammel

Ø  Rask, og Ikke har neurologiske, kardiovaskulære og/eller andre sygdomme der forhindrer deltagelse i høj-intens fysisk aktivitet.

 

Hvad indebærer deltagelse i forsøget

Forsøget indebærer en enkelt testdag á omtrent 2 timers varighed.

 

Ved denne lejlighed vil alle forsøgspersoner få testet deres fysisk funktionelle og kognitive kapacitet ved en række anerkendte tests, herunder:

 

Fysiske tests:

Ø  Test af funktion i overekstremiteter (9-hole-peg-test)

Ø  Gangfunktion, herunder:

-       25 fods gangtest

-       6 minutters gangtest

-       Six spot step test (balance og koordination)

Ø  Konditionstest på cykel

 

Kognitive tests:

Ø  Hukommelsestest (Selective Reminding Test)

Ø  Kognitiv processeringshastighed (Symbol Digit Modality Test)

Ø  Arbejdshukommelse (Paced Auditory Serial Addition Test)

 

Derudover skal der udfyldes spørgeskemaer vedrørende sundhedsstatus, træthed, og fysisk aktivitetsniveau, ligesom der vil blive foretaget en simpel måling af vægt, højde og kropssammensætning.

 

Slutteligt vil der blive monteret et accelerometer på låret til måling af fysisk aktivitetsniveau.

 

Hvor foregår forsøget

Hos forskningsenheden for Idrætsbiologi ved Institut for Folkesundhed – Aarhus Universitet. 

Ø Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C

 

Formål med forsøget

Dette forsøg er en del af et større forskningsprojekt undersøgende effekten af fysisk

aktivitet og træning som supplerende behandlingsstrategi tidligt i sygdomsforløbet hos personer med Sclerose. For at kunne vurdere hvordan Sclerose påvirker henholdsvis fysisk funktionel og kognitiv kapacitet ønsker vi derfor at undersøge netop dette hos både personer med Sclerose og raske kontrolpersoner. Denne viden kan hjælpe med at guide udviklingen af nye og eksisterende behandlingsstrategier med fysisk træning for personer med Sclerose, og dermed medvirke til en optimering af den kliniske praksis – til gavn for alle med Sclerose.

 

Økonomi

Der udbetales ingen honorar for deltagelse i projektet. 

 

Hvis du er interesseret i at deltage, kontakt da: 

 

Morten Riemenschneider

PhD, M.Sc. 

Forskningsenheden for Idrætsbiologi

Aarhus Universitet

mori@ph.au.dk

22855185

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-388-17
 


Morten Riemenschneider
Århus Universitet - Sektion for idræt ved institut for folkesundhed
Dalgas Avenue 4
8000 Århus C
Tlf: 22855185
mori@ph.au.dk