Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabelig undersøgelse på Aarhus Universitetshospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 80 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 25 og 35.
  • Har Type 2 diabetes

Vi søger forsøgsdeltagere med diabetes type 2 over 18 år, der udelukkende er i behandling med Metformin for sin diabetes eller ikke får medicinsk behandling for sin diabetes.

Ketonstoffer dannes i kroppen ved mangel på nærringsstoffer og virker som ”brændstof” i kroppens livsvigtige organer. Ny forskning viser, at ketonstoffer har flere gode helbredsmæssige effekter, fx ved hjertesygdom og demenssygdom, samt at ketonstoffer kan sænke blodsukkeret og fedtsyrer i blodet hos raske. Det er yderst interessant, om de gode helbredmæssige effekter også findes hos patienter med type 2 diabetes, da det potentielt kan være en fremtidig behandlingsmulighed til denne patientgruppe. Vi vil i dette forsøg undersøge, om ketonstof-drik (3-hydroxybutyrat) kan sænke blodsukre og fedtsyrer i blodet hos patienter med type 2 diabetes.

 

Tidsforbrug: Det forventede tidsforbrug i forbindelse med undersøgelsen er ca. 18 timer fordelt på tre undersøgelsesdage (6 timer pr. undersøgelsesdag). Du vil forinden skulle ind til en forundersøgelse.

 

Undersøgelsesdagene:

På de tre undersøgelsesdage skal du indtage hhv. en af to forskellige drikke indeholdende ketonstoffet, 3-hydroxybutyrat, eller postevand forud for et drikke-måltid. Du får lagt to tynde venekatetre (drop) på armene, som bruges til at tage blodprøver samt til give en lille mængde radioaktivt sukker og fedt, med det formål at måle på din sukker- og fedtomsætning.

Vi vil løbende tage blodprøver og stille dig spørgsmål vedrørende din appetit. Forsøgsdagen afsluttes med et ad libitum måltid af sandwich.

 

Ulempegodtgørelse: Der udbetales 1.500 kr. (500.- pr. forsøgsdag) i ulempegodtgørelse for deltagelse i projektet. Beløbet er skattepligtigt. Transport- og parkeringsudgifter dækkes. 

 

Sted: Undersøgelserne foregår på Medicinsk Forskningslaboratorium, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N

 

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-282-20
 


Maj Bangshaab
Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
Tlf: 30334546
bangshaab@clin.au.dk