Kontrolpersoner søges til sundhedsundersøgelse i videnskabeligt forsøg på Sydvestjysk Sygehus (Alder 18-60 år og BMI 18,5-30)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18.5 og 30.

Bagrund og formålet med det videnskabelige forsøg

I det Syddanske Overvægtsinitiativ udreder vi personer med svær overvægt for overvægtsrelaterede sygdomme. Samtidigt ønsker vi i forskningsprojekter at undersøge hvad der forudsiger øget risiko for overvægtsrelateret sygdom.

Vi kan dog bedre undersøge betydningen af overvægt, hvis vi sammenligner med ikke overvægtige og let overvægtige personer.

Formålet med forsøget er derfor at undersøge en kontrolgruppe af normalvægtige og let overvægtige personer, der skal gennemgå de samme undersøgelser som personer med svær overvægt.

 

Du har mulighed for at deltage i forsøget hvis du:

 Er mellem 18 og 60 år

 Er normalvægtig eller let overvægtig (BMI mellem 18,5 og 30 kg/m2)

 

Hvad skal der ske ved deltagelse?

 Først inviteres du til en informationssamtale på sygehuset, hvor du vil blive informeret nærmere om projektet og undersøgelserne og har mulighed for at stille spørgsmål. Samtalen tager ca. 30 min.

 Hvis du siger ja til at deltage, aftales en tid til selve undersøgelsesdagen. På undersøgelsesdagen møder du fastende på sygehuset, og gennemgår undersøgelser der varer ca. tre timer.

 Du får taget blodprøver til analyse for diabetes og forstadie til diabetes, kolesterol, leverfunktion og stofskifte. Hvis du har forstadie til diabetes, får du foretaget sukkerbelastningstest.

   Du får målt blodtryk, 24-timers blodtryk (du udleveres apparat til dette), kropssammensætning (fedtprocent, organfedt og muskelmasse) ved kropsscanning (bioimpedans) og CT–scanning, leverskanning, lungefunktion og muskelkraft. Hvis spørgeskemaerne tyder på søvnproblemer bliver du undersøgt for søvnapnø (hjemmeundersøgelse - du får udleveret apparat til dette).

 Du vil blive bedt om at udfylde spørgeskemaer vedrørende kost, holdning til fysisk aktivitet og spisevaner, vægtrelateret livskvalitet, arbejde, søvnkvalitet og smerter.

 Vi vil også spørge, om du vil aflevere urinprøve og en afføringsprøve til en biobank til fremtidig forskning.


Du vil efterfølgende få skriftligt svar på alle undersøgelserne. Hvis vi finder noget unormalt vil du blive kontaktet og der vil blive lagt en udredningsplan.

 

Der ydes ikke betaling for deltagelse.

 

Hvis du har lyst til at deltage eller høre mere så kontakt Diabetes, Hormon og Overvægt Ambulatorium på tlf.: 79183114 – tast 1

 

Ansvarlig for forskningsprojektet:

Claus Bogh Juhl

Overlæge, klinisk professor

Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SD-:20210091
 


Nina Drøjdahl Ryg
Sydvestjysk Sygehus/Medicinsk Afd., Hormonsygdomme og Diabetes
Finsensgade 35
6700 
Tlf: 79182367
nina.droejdahl.ryg@rsyd.dk